Sự kiện - chuyên đề:

Thành lập Ban tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam”

VHDN:Văn hóa trong doanh nghiệp giống như văn hóa của một đất nước, một xã hội thu nhỏ. Nó không chỉ là phép tắc, lễ nghi trong kinh doanh hay giao tiếp, mà nó còn thể hiện lý tưởng và mục tiêu của doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định lấy ngày 10/11 làm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đưa ra 5 nội dung cụ thể cho cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam”.

Để cuộc vận động đi vào cuộc sống với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, ngày 28/2/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam”.

Trong số đặc biệt này, Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải Quyết định của Thủ tướng về vấn đề này.

BBT

08:56:28 13-03-2018

VHDN:Văn hóa trong doanh nghiệp giống như văn hóa của một đất nước, một xã hội thu nhỏ. Nó không chỉ là phép tắc, lễ nghi trong kinh doanh hay giao tiếp, mà nó còn thể hiện lý tưởng và mục tiêu của doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một trong những […]

Đối tác của chúng tôi