Sự kiện - chuyên đề:

Thành phố Cẩm Phả: Đánh thức tiềm năng, tạo động lực để phát triển

VHDN: Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cùng việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Thành quả này sẽ là nền tảng, là động lực để Cẩm Phả hướng tới những cột mốc phát triển mới trong năm 2019. 

Phối cảnh dự án Vincom Shophouse Cẩm Phả đang được Tập đoàn Vingroup đầu tư xây dựng.

Năm 2018, các ngành, lĩnh vực kinh tế của TP Cẩm Phả tiếp tục tăng trưởng ổn định. Đáng chú ý, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 12,6% so với năm 2017; giá trị sản xuất các ngành nông, lâm, thủy sản tăng 11,6%; thương mại, dịch vụ tăng 15,2%.

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển ổn định theo hướng tập trung, nâng cao giá trị kinh tế. Trong đó, thành phố đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết nuôi trồng lồng bè tập trung trên biển, di dời 100% hộ nuôi trồng vào khu vực tập trung…

Cơ sở hạ tầng lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng được đầu tư đồng bộ, hiện đại với sự đầu tư của nhiều doanh nghiệp hàng đầu vào các dự án, như: Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh của Tập đoàn Sun Group; khu dịch vụ thương mại, công cộng và nhà ở tại phường Cẩm Bình của Tập đoàn Vingroup…

Với những giải pháp đồng bộ, thu ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố đạt 1.647 tỷ đồng, bằng 108,48% kế hoạch tỉnh giao, 102,02% kế hoạch thành phố phấn đấu.

Năm 2019, Cẩm Phả đã đặt ra mục tiêu xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh với bốn trụ cột là: Phát triển ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh phát triển du lịch – dịch vụ – thương mại; phát triển kinh tế biển từng bước trở thành ngành kinh tế trọng điểm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị, chú trọng công tác bảo vệ môi trường; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ từng bước xây dựng thành phố thông minh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

TP Cẩm Phả phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 12,8%, ngành nông, lâm, thuỷ sản tăng 11,48%, ngành thương mại, dịch vụ tăng 17,8%; thu ngân sách nhà nước thực hiện tăng 10% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,3%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%…

Là địa phương chịu nhiều tác động từ hoạt động sản xuất công nghiệp, Cẩm Phả tiếp tục tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; khắc phục những vướng mắc trong thu hút đầu tư, xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp. Tập trung triển khai dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt. Đồng thời, quản lý chặt chẽ nguồn xả thải của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp; di dời cơ sở sản xuất, chế biến của ngành than sát khu dân cư; tuyệt đối không chấp nhận các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường và sẽ báo cáo UBND tỉnh thông qua đề án di dân quanh khu vực núi đá để ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo trật tự xã hội, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Mỹ Dung

22:15:07 12-01-2019

VHDN: Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cùng việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Thành quả này sẽ là nền tảng, là động […]

Đối tác của chúng tôi