Sự kiện - chuyên đề:

Thêm quyền lợi cho người lao động khi nhận lương từ 1/1/2021

Từ 1/1/2021, ngoài tiền lương tháng, người lao động sẽ được người sử dụng lao động cung cấp bảng kê các khoản lương, tiền làm thêm và khấu trừ (nếu có).

Đây là quy định mới được bổ sung trong Luật Lao động 2019, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Luật Lao động 2012 không có quy định này.

Thêm quyền lợi cho người lao động khi nhận lương từ 1/1/2021
Quy định mới có hiệu lực từ 1/1/2021

Cụ thể, Điều 95 Luật Lao động năm 2019 nêu rõ: Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.

Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Quy định mới nói trên sẽ tăng thêm quyền lợi cho người lao động khi họ có thể chủ động biết rõ hơn các khoản thu nhập, gia tăng tính minh bạch nói chung trong chi trả lương. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng sẽ có thêm 1 công việc phải làm khi trả lương.

Ngoài ra, Luật Lao động 2019 cũng quy định trường hợp lương được trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng, người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Theo thời đại

15:22:59 02-11-2020

Từ 1/1/2021, ngoài tiền lương tháng, người lao động sẽ được người sử dụng lao động cung cấp bảng kê các khoản lương, tiền làm thêm và khấu trừ (nếu có). Đây là quy định mới được bổ sung trong Luật Lao động 2019, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Luật Lao động 2012 […]

Đối tác của chúng tôi