Sự kiện - chuyên đề:

Thị trấn An Dương – Huyện An Dương – TP. Hải Phòng Triển khai nhiều giải pháp tích cực phát triển kinh tế – xã hội

VHDN- Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh năm 2018, Đảng ủy và UBND thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã có nhiều chủ trương thiết thực và giải pháp tích cực, đồng bộ.

Nhờ những chủ trương, giải pháp đúng đắn, chỉ tính đến tháng 9, tổng giá trị sản xuất ước đạt 172,1 tỉ đồng, đạt 76,48% kế hoạch cả năm, tăng 11% so cùng kỳ năm 2017. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển đã giải quyết nhiều công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương.Tổng thu ngân sách thực hiện gần 8 tỷ VNĐ, đạt 128% kế hoạch, kinh tế xã hội được ổn định, quốc phòng an ninh giữ vững, văn hóa xã hội được quan tâm, công tác giáo dục đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, y tế, dân số thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội được bảo trợ kịp thời. Đổi mới tư pháp là một trong những hướng tích cực, vì vậy các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, chính xác, kịp thời…, đời sống nhân dân ổn định, từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, những hạn chế cần được khắc phục trong những tháng cuối năm đó là: Giá trị sản xuất nông nghiệp còn thấp do việc đầu tư chưa thỏa đáng. Tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự còn xảy ra trên địa bàn.Để hoàn thành các chỉ tiêu năm, Đảng ủy, chính quyền thị trấn đã đề ra chủ trương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; cán bộ, đảng viên nêu gương từ cơ sở; xây dựng cho được nề nếp làm việc nghiêm túc, kỷ cương, hiệu quả; đẩy mạnh công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kịp thời thực hiện nghiêm túc việc thu ngân sách, đặc biệt phối hợp chặt chẽ các ngành với các đoàn thể, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Đảng ủy đề ra.

Trần Ánh Tuyết

 

09:10:46 13-11-2018

VHDN- Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh năm 2018, Đảng ủy và UBND thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã có nhiều chủ trương thiết thực và giải pháp tích cực, đồng bộ. Nhờ những chủ trương, […]

Đối tác của chúng tôi