Sự kiện - chuyên đề:

Thị trấn Kim Sơn phát huy các nguồn lực tạo đột phá trong phát triển KT-XH

VHDN: Ông Hoàng Trung Cường – Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết: Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm của thị trấn tiếp tục có bước phát triển so với cùng kỳ. Một số lĩnh vực đạt kết quả khá, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng đạt và vượt chi tiêu Nghị quyết HĐND thị trấn và các chỉ tiêu trên giao. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, an ninh chính trị được giữ vững.

Trụ sở làm việc thị trấn Kim Sơn mới được đầu tư khang trang – Ảnh: Bùi Hà.

6 tháng đầu năm 2019, với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, kinh tế – xã hội của thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong tiếp tục phát triển, một số mặt có chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 121, 9 tỷ đồng tăng 9,3% so với cùng kỳ. Công tác chính sách luôn được quan tâm, chỉ đạo một cách thường xuyên, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ. Tính đến nay, thị trấn Kim Sơn có 37 hộ nghèo chiếm 0,38% , 48 hộ cận nghèo chiếm 0,50%; 6 tháng đầu năm trên địa bàn không có dịch bệnh lớn xảy ra, công tác khám điều trị được chú trọng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng “Thế trận lòng dân” được quan tâm. Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ được chỉ đạo tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế.

Thị trấn Kim Sơn vừa tổ chức thành công Giải bóng đá TN-NĐ hè 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là kinh tế tăng trưởng ổn định, nhưng chưa bền vững ; vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế; tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn diễn ra chưa có biện pháp xử lý triệt để …

6 tháng cuối năm 2019, cấp ủy, chính quyền thị trấn Kim Sơn sẽ nỗ lực tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tập trung rà soát, tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương Đảng gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, sáp nhập, sắp xếp xã, phường theo kế hoạch của tỉnh. Bên cạnh đó, chú trong công tác thu hút đầu tư vào địa bàn; làm tốt chính sách xã hội, lao động việc làm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đức Mạnh

 

11:17:09 13-07-2019

VHDN: Ông Hoàng Trung Cường – Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết: Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm của thị trấn tiếp tục có bước phát triển […]

Đối tác của chúng tôi