Sự kiện - chuyên đề:

Truyền thông đi đầu- chìa khóa hướng tới BHYT toàn dân, BHXH cho người lao động

VHDN: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, trong thời gian qua, BHXH Hải Dương đã tập trung đặc biệt cho công tác truyền thông tới cán bộ, nhân dân trong tỉnh, tạo một bước nâng cao nhận thức của mọi người nhằm hướng tới BHYT toàn dân và BHXH, BHTN cho người lao động.

BHXH Hải Dương tích cực đổi mới thủ tục hành chính.

Qua sơ kết 5 năm (2012-2017) thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị, nhận rõ những mặt đã làm được, những tồn tại cần khắc phục, ngày 7-11-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương đã ra Chỉ thị số 20-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn toàn tỉnh”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu  các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị; bổ sung mục tiêu kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào Chương trình phát triển kinh tế-xã hội hằng năm của địa phương; có giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT, BHXH.

Ông Phan Nhật Minh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương cho biết: Thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, cùng với việc tổ chức triển khai các mặt hoạt động, công tác truyền thông được BHXH tỉnh coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt. Thời gian qua toàn ngành tập trung mạnh nhất cho công tác truyền thông bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX, công nhân, nông dân trong toàn tỉnh về công tác BHYT, BHXH, BHTN. Hàng trăm hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, địa phương là những giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong giai đoạn mới.

BHXH tỉnh Hải Dương đã đồng bộ, cấp mã số BHXH cho hơn 306.000 người và in, cấp thẻ BHYT cho hơn 1,5 triệu người (trong ảnh: trao sổ BHXH cho người lao động).

Ông Phan Nhật Minh cho rằng công tác truyền thông luôn đi đầu để BHXH tỉnh Hải Dương đẩy mạnh đối tượng tham gia, tăng số thu, giảm nợ đọng, thực hiện tốt các chính sách BHXH. Với các hình thức truyền thông đa dạng, BHXH tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện kế hoạch quy chế phối hợp, đăng tải nội dung tìm hiểu về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trong Bản tin nội bộ, phát hành tới tất cả chi bộ trên địa bàn tỉnh; lồng ghép nội dung tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT trong các hội nghị giao ban công tác khoa giáo, hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng.

BHXH tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hàng chục cuộc hội nghị tập huấn, tọa đàm, đối thoại trực tiếp về Luật BHXH 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại với trên 50 doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH cho người lao động. Phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức 15 cuộc đối thoại trực tiếp với 15 hội phụ nữ các huyện, xã, phường, thị trấn. BHXH cùng Sở Y tế tuyên truyền về các dịch vụ tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh về việc tham gia BHYT. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ chí Minh của tỉnh tổ chức giao lưu, tập huấn, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ đoàn nội dung cơ bản về Luật BHXH, BHYT tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách pháp luật với công nhân, lao động.

Cùng phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương tới địa phương; sử dụng các trang websites cập nhật văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT, BHXH, BHTN; giải đáp thắc mắc về quy trình, thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT để bạn đọc dễ dàng cập nhật. BHXH Hải Dương đã biên soạn, in và phát hành 100.000 tờ gấp “Những điều cần biết về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN”, “Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên”; chuyển 550.000 thư ngỏ tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc cấp mã số BHXH cho những người tham gia; tuyên truyền về chính sách BHYT theo hộ gia đình và BHXH tự nguyện.

BHXH tỉnh đã đào tạo, cấp chứng chỉ cho 265 đại lý thu BHXH Hội Phụ nữ với 296 nhân viên, Hội Nông dân 3 đại lý với 182 nhân viên; tổ chức các lớp đào tạo cho nhân viên đại lý thu xã, đại lý Trung tâm y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Công tác truyền thông từ đầu năm 2018 đến nay đã hướng tới các nhóm đối tượng như đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể, tổ chức nghề nghiệp từ tỉnh đến cơ sở. Các nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do tổ chức BHXH đóng, nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHXH…

Do đẩy mạnh công tác truyền thông, đến tháng 6-2018, toàn tỉnh đã có 1.542.000 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 85,85% dân số trong tỉnh, tăng 2,35% so với thời điểm năm 2017. Về BHXH, BHYT, BHTN có 309.500 người tham gia, tăng 12.180 người so với thời điểm năm 2017, chiếm 30% lực lượng lao động trong tỉnh. Trong 6 tháng đã có 185 doanh nghiệp tham gia đóng mới với hơn 3.000 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Số dân tham gia BHYT theo hộ gia đình toàn tỉnh là 320.000 người, tăng 13.000 người so với năm 2017. Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới khoảng 1.000 người, nâng tổng lên 9.500 người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, trong 6 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, BHXH Hải Dương sẽ tập trung tuyên truyền phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho phần đông người lao động chưa được hưởng chính sách BHXH. Với 9.500 người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng, đây chính là đối tượng cần tập trung để phát triển. Đồng thời định hướng cho  người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình để được hưởng ưu đãi trong khám chữa bệnh. Hải Dương phấn đấu hết năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91%;  50% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH. Phấn đấu là tỉnh có số nợ đọng BHXH thấp nhất trong khu vực và tăng số thu BHXH trung bình 15% năm sau so với năm trước. Phấn đấu BHXH Hải Dương luôn là niềm tin cậy của Đảng bộ và chính quyền địa phương, là điểm tựa an sinh xã hội vững chắc của cán bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Anh Tuấn

Chia sẻ
12:56:02 20-06-2018

VHDN: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, trong thời gian qua, BHXH Hải Dương đã tập trung đặc biệt cho công tác truyền thông tới cán bộ, nhân dân trong tỉnh, […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi