Sự kiện - chuyên đề:

Xã Tri Lễ – huyện Quế Phong: Phát triển để giữ vững an ninh biên giới

VHDN: Sáp nhập xóm, bản là bước đi quan trọng hướng đến tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của hệ thống chính trị các cấp. Tại xã Tri Lễ thuộc huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An), nhiệm vụ chính này đang được cụ thể hóa trên cơ sở Đề án sắp xếp, sáp nhập xóm, bản thuộc xã Tri Lễ. Quá trình thực hiện đang nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân.

Ông Lê Văn Giáp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tri Lễ (5/2019).

Tri Lễ là xã biên giới phía Tây Nam của huyện Quế Phong, cách trung tâm huyện hơn 30 km, có chiều dài đường biên giới 17,5km với 8 cột mốc giáp huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào. Xã Tri Lễ có 4 dân tộc Thái, Kinh, Mông, Khơ Mú sinh sống với 10.233 nhân khẩu với 2.038 hộ dân; phân bố ở 33 xóm, trong đó xóm nhiều nhất có 123 hộ và xóm ít nhất là 24 hộ.

Thực hiện Nghị quyết 18/2017- NQ/TƯ của BHC TW tại Hội nghị lần thứ 6 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; chủ trương và các văn bản hướng dẫn của tỉnh Nghệ An, của huyện  Quế Phong, Đảng ủy, UBND xã Tri Lễ đã tiến hành các bước thận trọng, trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cụ thể, lộ trình Đề án sáp nhập xóm, bản thuộc xã Tri Lễ sẽ được triển khai từ tháng 4 năm 2019; Thông qua nghị quyết HĐND xã vào tháng 5; Phối hợp với UBMTTQ tổ chức lại nhân sự trong Ban quản lý thôn, đảm bảo chất lượng, số lượng hợp lý đúng theo quy định; 100% xóm, bản kiện toàn, sắp xếp hoặc thành lập mới tổ tự quản, tổ đội sản xuất cho phù hợp địa hình, phong tục tập quán của từng xóm, bản. Căn cứ vào thực tế của xã, có 31 xóm, bản đủ điều kiện sáp nhập. Riêng bản Nậm Tột và bản Mường Lống không thực hiện sáp nhập. Theo đó, số lượng xóm, bản sau khi sáp nhập giảm từ 33 xóm, bản xuống còn 16 xóm, bản.

Theo ông Lô Văn Điệp- Bí thư Đảng ủy xã, việc triển khai sáp nhập xóm, bản cơ bản thuận lợi, được cán bộ, đảng viên và người dân đồng thuận cao; bởi thực tiễn hiện nay có nhiều xóm, bản với quy mô quá nhỏ, chỉ có trên dưới 100 hộ dân, thậm chí có xóm chỉ 24 hộ dân; trong khi đó vẫn hình thành bộ khung những người hoạt động không chuyên trách với 9 chức danh, tạo gánh nặng ngân sách trong việc chi trả phụ cấp; chi hoạt động cho bộ máy và kể cả chi đầu tư xây dựng các thiết chế sinh hoạt cộng đồng nhỏ lẻ. Với đề án sáp nhập, xã Tri Lễ trước mắt sẽ giảm được 217 người hoạt động không chuyên trách; đồng nghĩa giảm kinh phí chi trả cho đội ngũ được giảm hơn 1,6 tỷ đồng/năm.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH T.Ư Đảng, cũng như các địa phương khác trong huyện, xã Tri Lễ đang quyết liệt triển khai quá trình sáp nhập xóm trên địa bàn. Trên cơ sở đặc biệt quan tâm đến các yếu tố địa bàn, truyền thống, phong tục, tập quán, tôn giáo, dân tộc cũng như quy mô dân số theo quy định để tính toán phương án sáp nhập hợp lý nhất, từ đó tạo nên sự đồng thuận thống nhất, đoàn kết cao, thúc đẩy phong trào lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng quan điểm chỉ đạo này, ông Vi Văn Cường- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm, việc thực hiện chủ trương sáp nhập vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn từ thực tiễn triển khai, đòi hỏi sự quan tâm giải quyết hơn nữa của các cấp, ngành để chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả toàn diện. Sau sáp nhập, thông qua khoán chi, có điều kiện nâng cao thu nhập cho đội ngũ bán chuyên trách ở xã cũng như tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt; kiện toàn và lựa chọn những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm đảm nhiệm trọng trách của người “vác tù và hàng tổng”.

Vương Duyên

12:47:12 16-05-2019

VHDN: Sáp nhập xóm, bản là bước đi quan trọng hướng đến tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của hệ thống chính trị các cấp. Tại xã Tri Lễ thuộc huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An), nhiệm vụ chính này đang được cụ thể hóa trên cơ sở […]

Đối tác của chúng tôi