Sự kiện - chuyên đề:

2019 Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch tăng cường công tác bảo vệ môi trường

VHDN: Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch vừa kết thúc một năm sản xuất kinh doanh với kết quả khá cao. Trong đó tổng sản phẩm tiêu thụ năm 2018 đạt trên 4,83 triệu tấn, tăng 3,2% so với năm trước, trong đó có 1,434 triệu tấn Clinker và 3,397 triệu tấn xi măng, nộp ngân sách 345 tỷ đồng, tăng 27% so với kế hoạch.

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch hướng tới một môi trường xanh sạch

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch vừa tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2019 với nhiệm vụ trọng tâm sản xuất 3,261 triệu tấn Clinker và 3,770 triệu tấn xi măng. Tổng sản phẩm tiêu thụ chính 5,070 triệu tấn, tăng 4,9% so với năm 2018. Nộp ngân sách khoảng 323 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đó, công ty thực hiện phương trâm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sang tạo, bứt phá, hiệu quả”. Trong đó tập trung nghiên cứu đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất thiết bị, tối ưu hóa vận hành; tăng cường quản lý nguyên, nhiên, vật liệu, lựa chọn nguồn phụ gia, tỷ lệ cấp phối phụ gia hợp lý, giảm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

Trong công tác tiêu thụ sản phẩm, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch xây dựng chính sách bán hàng mới nhằm kích thích tiêu thụ các loại xi măng PCB30, PCB40 ở các thị trường cốt lõi; áp dụng công nghệ thông tin trong hệ thống bán hàng, thực hiện xuất hàng đường bộ xi măng rời, xi măng bao tự động thông qua thẻ. Tăng cường silo chứa, khai thác nhu cầu xi măng các tỉnh miền Trung-Tây nguyên…

Nét mới trong hoạt động của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đó là công ty thực hiện chiến lược của Vicem “Phát triển bền vững và sản xuất xanh”. Vấn đề bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm, điều kiện tiên quyết của sản xuất kinh doanh. Công ty đang triển khai lắp đặt, đưa hệ thống quan trắc môi trường online vào hoạt động. Hệ thống đo bụi tự động và camera giám sát để quan trắc, cảnh báo chất lượng môi trường khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm cao; nghiên cứu lắp đặt hệ thống rửa xe tự động tại cổng ra vào, phun nước rửa đường, trồng thêm cây xanh, thảm cỏ tạo môi trường xanh-sạch-đẹp, thân thiện với môi trường sống.

Trần Tuấn

08:52:13 16-01-2019

VHDN: Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch vừa kết thúc một năm sản xuất kinh doanh với kết quả khá cao. Trong đó tổng sản phẩm tiêu thụ năm 2018 đạt trên 4,83 triệu tấn, tăng 3,2% so với năm trước, trong đó có 1,434 triệu tấn Clinker và 3,397 triệu tấn xi măng, […]

Đối tác của chúng tôi