Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Vân Đồn- Tỉnh Quảng Ninh: Hơn 2 năm không thực hiện được quyền của người sử dụng đất

VHDN: Quảng Ninh là tỉnh dẫn đầu trong cải cách thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được thực hiện trong ngày tại Trung tâm Hành chính Công, được cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, ở huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh vẫn có trường hợp hơn 2 năm người dân không thực hiện được quyền của người sử dụng đất theo Luật Đất đai. Có hay không tình trạng “trên nóng dưới lạnh”?

 

Công văn số 129/TB-UBND, thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Châu Thành Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn.

Theo đơn ông Trần Bá Dũng, trú tại tổ 13, khu 2, phường Cửa Ông trình bày thì gia đình ông là chủ sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: R068609 (số vào sổ cấp GCN: 289) do UBND huyện Vân Đồn cấp ngày 28/04/2003, đăng ký biến động mang tên ông Trần Bá Dũng và Nguyễn Thị Hải ngày 30/11/2007, tài sản gắn liền với đất là 01 ngôi nhà cấp bốn. Do có nhu cầu chuyển chỗ ở nên năm 2014, ông Dũng có ký hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho ông Bùi Duy Đức và bà Hoàng Thị Sáu.

Khi chuyển đổi toàn bộ hồ sơ ra UBND thị trấn Cái Rồng để làm các thủ tục sang tên theo hợp đồng thì được cán bộ UBND thị trấn thông báo (bằng miệng) thửa đất này chưa được phép chuyển nhượng. Đi lại nhiều lần thì được cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và cán bộ tiếp dân tại Trung tâm hành chính công huyện Vân Đồn hướng dẫn về làm đơn và hồ sơ để xin đính chính  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 02/08/2016 ông Trần Bá Dũng nộp hồ sơ xin đính chính (theo hướng dẫn của cán bộ) thì ngày 08/08/2016 nhận được Công văn số 947/VPĐKQSDĐ. Công văn do Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn là Nguyễn Văn Sơn ký. Trong Công văn trả lời có đoạn như sau: “Trên cơ sở báo cáo số 54/BC-TCT ngày 18/01/2016 của Tổ công tác theo quyết định số: 3298/QĐUB ngày 25/09/2015 của UBND huyện Vân Đồn đã rà soát diễn biến Lô CT – ô đất số 12 mang tên ông, bà: Nguyễn Thị Hải – Trần Bá Dũng thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 289, do UBND huyện Vân Đồn cấp ngày 28/04/2003, trên thực địa ông, bà Nguyễn Thị Hải, Trần Bá Dũng đang quản lý và sử dụng ô đất CT 15 (lệch vị trí ô đất trong giấy chứng nhận). Theo giấy tờ do tổ công tác thu thập được thì Công ty Bất động sản Hải Phòng và Ngân hàng Công thương Hải Phòng bán trùng ô đất CT 12”.

…“ Để đảm bảo quyền lợi cho ông, bà Nguyễn Thị Hải – Trần Bá Dũng sử dụng đất theo đúng hiện trạng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ báo cáo của tổ công tác tham mưu cho UBND huyện xem xét điều chỉnh lại qui hoạch phù hợp với thực tế ô đất theo hiện trạng tại Lô CT để có cơ sở cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông, bà Nguyễn Thị Hải – Trần Bá Dũng theo qui định hiện hành” (trích công văn 947/VPĐKQSDĐ).

Sự việc đã rõ, những tưởng khi nhận được văn bản này ông Dũng, bà Hải sẽ nhận được sự hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền huyện Vân Đồn để được đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mặc dù việc sai sót này không do lỗi của ông Dũng, bà Hải).

Nhưng không, buổi tiếp dân tháng nào ông Dũng cũng có mặt nêu yêu cầu để được đính chính nhưng không nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của UB huyện Vân Đồn (vì điều kiện kinh tế eo hẹp, ông Dũng đã phải nhờ sự giúp đỡ và ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Hội để tiếp tục kiến nghị tại các buổi tiếp dân của UBND huyện Vân Đồn).

Ròng rã năm 2017, trong các buổi tiếp dân và được gặp trực tiếp ông Châu Thành Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, đồng thời gửi đơn đến các cơ quan của tỉnh Quảng Ninh thì ngày 29/09/2017 Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh có Công văn số 1304-CV-VPTU “Về việc xử lý đơn thư”. Ngày 30/10/2017 huyện Ủy Vân Đồn có Công văn số 651/CV/HU về việc tiếp nhận đơn.

Ngày 12/10/2017 UBND huyện Vân Đồn có Công văn số 576/UBND-TD “ V/v giải quyết đơn của ông Trần Bá Dũng, trú tại tổ 13, khu2, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả ” và giải quyết, trả lời đơn trước ngày 18/10/2017.

Ngày 07/12/2017 Văn phòng Tỉnh ủy lại có CV số 1541-CV/VPTU “V/v xử lý đơn thư gửi Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền”.

Công văn là như thế, trong thời gian rất ngắn khi nhận được đơn thư, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh đã 02 lần ra công văn yêu cầu giải quyết (Công văn số 1304-CV-VPTU ngày 29/09/2017 và Công văn số 1541-CV-VPTU ngày 07/12/2017) nhưng sự việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Đến ngày 13/04/2018 UBND huyện Vân Đồn có Công văn số 129/TB-UBND, thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Châu Thành Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi đối thoại ngày 11/04/2018 về giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hải, trú tại tổ 10, khu 2, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả (chồng là ông Trần Bá Dũng) và UBND huyện giao cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND thị trấn Cái Rồng thực hiện các công việc cấp đổi, đính chính lại ô đất cho bà Hải (ông Dũng) xong trong tháng 05 năm 2018. Sau chỉ đạo này cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và thị trấn Cái Rồng nêu điều kiện ông Dũng bà Hải phải hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Bùi Duy Đức và bà Hoàng Thị Sáu đã ký năm 2014 thì họ sẽ làm cho ngay. Vì muốn được việc nên ông Dũng, bà Hải đành phải hủy Hợp đồng chuyển nhượng và chịu phạt hợp đồng với ông Đức, bà Sáu.

Nhưng khi gửi Văn bản hủy Hợp đồng chuyển nhượng cho anh Trường (chức vụ: cán bộ địa chính thị trấn Cái Rồng) thì họ vẫn chưa giải quyết. Mặt khác, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và UBND thị trấn Cái Rồng đã không thực hiện theo chỉ đạo của ông Châu Thành Hưng theo Công văn số 129/TB-UBND. Nên ngày 28/06/2018 UBND huyện Vân Đồn lại có Công văn số 376/UBND-TD “V/v kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND huyện tại thông báo số 129/TB-UBND ngày 13/04/2018”. UBND huyện yêu cầu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND thị trấn Cái Rồng khẩn trương thực hiện đúng chỉ đạo tại thông báo số: 129/TB-UBND ngày 13/04/2018, thông báo số: 232/TB-UBND ngày 11/06/2018, tiến hành thủ tục cấp đổi lại, đính chính số hiệu ô đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng với hiện trạng sử dụng tại lô CT dự án do Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản làm chủ đầu tư tại khu 9, thị trấn Cái Rồng. Thời gian thực hiện xong trong tháng 07 năm 2018.

Tuy nhiên đến ngày 01/08/2018 người được ủy quyền là ông Nguyễn Thế Hội cùng ông Trần Bá Dũng và bà Nguyễn Thị Hải có mặt tại buổi tiếp dân huyện Vân Đồn thì vẫn chưa được cấp có thẩm quyền hướng dẫn cấp đổi, đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như tinh thần tại các cuộc họp, đối thoại, văn bản chỉ đạo của UBND huyện Vân Đồn (lần này UBND huyện Vân Đồn không viết giấy hẹn cho ông Hội đại diện cho ông Dũng, bà Hải).

Như vậy, đến nay người sử dụng đất hợp pháp là ông Trần Bá Dũng, bà Nguyễn Thị Hải đã qua hơn 02 năm kể từ khi kiến nghị bằng văn bản tới UBND huyện Vân Đồn nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật. Tại sao một việc tưởng chừng rất đơn giản như vậy lại lâu được giải quyết ? Có hay không việc “trên nóng dưới lạnh”? Trên bảo dưới không nghe? Tại sao chủ đầu tư dự án lại chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người dân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hợp pháp? Rất mong các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng vào cuộc để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật và giải quyết dứt điểm vụ việc để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.

Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Vũ Hữu Quý

13:11:50 10-08-2018

VHDN: Quảng Ninh là tỉnh dẫn đầu trong cải cách thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được thực hiện trong ngày tại Trung tâm Hành chính Công, được cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, ở huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh vẫn có trường […]

Đối tác của chúng tôi