Sự kiện - chuyên đề:

Anh Sơn tạo lập sự tin cậy để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn

VHDN: Xác định thu hút đầu tư để phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh là động lực quan trọng đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, những năm gần đây huyện Anh Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Nhờ đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư tại Anh Sơn và hiện đang hoạt động có hiệu quả.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được quan tâm, tổ chức nhiều đợt tiếp xúc, gặp gỡ các nhà đầu tư trong và ngoài huyện để mời gọi đầu tư. Kết quả trong năm từ năm 2017 đến nay một số dự án có vốn đầu tư lớn được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào địa bàn như: dự án sản xuất gỗ ván sợ MDF tại Khu công nghiệp Tri Lễ xã Khai Sơn với tổng mức đầu tư 1.754 tỷ đồng; dự án trung tâm thương mại, kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại thị trấn Anh Sơn với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng; dự án trung tâm hội nghị, thể thao và du lịch Kim Nhan PLAZA tại thị trấn Anh Sơn với tổng mức đầu tư  61 tỷ đồng; dự án đầu tư Trung tâm nghiên cứu khoa học vật nuôi công nghệ cao tại xã Hùng Sơn của Công ty Cổ phần Tập đoàn MAVIN Aufeed với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng; Dự án Thủy điện Cẩm Sơn với mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án nhà máy sắn Hoa Sơn được triển khai đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn

Để sẵn sàng đón các nhà đầu tư trên tất cả mọi lĩnh vực, huyện Anh Sơn đã hoàn thành các quy hoạnh vùng, ngành và luôn tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận, tìm hiểu cơ hội đầu tư . Đồng thời tạo lập  môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn, tin cậy để nhà đầu tư yên tâm trong suốt quá trình tìm hiểu, triển khai, tổ chức hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vào địa bàn huyện, cùng với thực hiện các chính sách chung của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, huyện Anh Sơn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, nhất là về thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, đồng thời tạo cơ chế thông thoáng, cởi mở, thu hút, mời gọi các nhà đầu tư. Bên cạnh đó còn nâng cao năng lực của cán bộ các phòng, ban chuyên môn, tăng cường phối hợp trong xây dựng  và quản lý quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực triển khai dự án góp phần phát triển KT -XH bền vững.

Huyền Trang

20:29:21 04-05-2021

VHDN: Xác định thu hút đầu tư để phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh là động lực quan trọng đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, những năm gần đây huyện Anh Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thông thoáng […]

Đối tác của chúng tôi