Sự kiện - chuyên đề:

Ban tổ chức 248 – Hiệp hội phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

VHDN: Sáng ngày 26/6/2018 tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp (gọi tắt là BTC 248) VÀ Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Thành viên BTC 248). Ông Hồ Anh Tuấn – Trưởng ban 248, chủ tịch VNABC chủ trì hội nghị.

Sau khi quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, sâu rộng tới cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội, hai bên đã thống nhất cao các bước tiếp theo tổ chức Cuộc vận động.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, với tư cách thành viên BTC 248, sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch lồng ghép (Bộ và BTC 248) để triển khai hiệu quả Cuộc vận động xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp do Thủ tướng chính phủ phát động.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với BTC 248, VNABC xây dựng, đề xuất, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để đưa Cuộc vận động nhanh chóng vào cuộc sống.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tích cực tham gia vào festival  Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, tôn vinh khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc. Đồng thời, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ có công văn chỉ đạo các sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (hoặc sở Văn hóa Thể thao) các địa phương trên cả nước phối hợp với các Hiệp hội, Hội các cơ quan liên quan tổ chức, ủng hộ tạo điều kiện triển khai Cuộc vận động ở địa phương mình. Theo đó, Bộ cũng sẽ đề nghị Thủ tướng chính phủ bổ sung VNABC vào thành viên Ban chỉ đạo phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”.

Các quan điểm và giải pháp trên đã được hội nghị thống nhất cao và sớm triển khai đưa Cuộc vận động xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp vào cuộc sống.

PV

16:16:29 26-06-2018

VHDN: Sáng ngày 26/6/2018 tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp (gọi tắt là BTC 248) VÀ Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du […]

Đối tác của chúng tôi