Sự kiện - chuyên đề:

Cục thuế tỉnh Nghệ An: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

VHDN: Năm 2022, Cục Thuế tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, biến động. Tuy nhiên, với việc triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước (NSNN), hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch, Cục Thuế tỉnh Nghệ An vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt vượt mức thu so với chỉ tiêu được giao.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, tổng thu NSNN năm 2022 trên địa bàn ước đạt 20.300 tỷ đồng, vượt 35,6% so với dự toán điều chỉnh. Nghệ An là một trong 4 địa phương cùng với Quảng Nam, Bắc Ninh, Quảng Ngãi cán mốc trên 20 ngàn tỷ. Đây là năm đầu tiên, thu NSNN của Nghệ An vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đứng thứ 17/63 địa phương trong cả nước. Tính đến 22/12/2022 số thu nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 19.735 tỷ đồng, bằng 144% dự toán. Nếu không kể tiền sử dụng đất, số thu nội địa 11 tháng đạt 12.439 tỷ đồng, bằng 122% dự toán. Ước thực hiện năm 2022, số thu nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt khoảng 20.500 tỷ đồng. Có 14/16 khoản thu đã hoàn thành dự toán: DNNN Trung ương; DNNN địa phương, DN có VĐTNN; thu từ CTN DV NQD; thu thuế TNCN; tiền sử dụng đất; thuế SD đất PNN; lệ phí trước bạ; phí – lệ phí; thu khác ngân sách; thu cố định tại xã; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thu cổ tức, lợi nhuận còn lại. Có 02/16 khoản thu dự kiến không hoàn thành dự toán được giao: thu thuế bảo vệ môi trường và thu tiền thuê đất.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh tăng cường các chức năng quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, Cục Thuế tỉnh cũng xác định rõ 3 nguyên nhân tăng thu trong năm 2022: (I) Những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022 hoạt động chuyển nhượng bất động sản sôi động, làm tăng số nộp NSNN về tiền sử dụng đất, thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ nhà đất. (II) Sản lượng bia, thủy điện tăng so với cùng kỳ làm tăng số thu từ các Công ty bia và thủy điện… (III) Một số khoản thu đột biến: Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nộp 1 lần; thu lợi nhuận còn lại; thu khác ngân sách (tiền chậm nộp, tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, thu hồi chi năm trước, tiền phạt ngành thuế, đặt cọc đất đấu giá, tiền bổ sung chậm tiến độ…). Đồng thời, xác định nguyên nhân giảm thu: Chính sách giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng, dầu; chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT (từ 10% xuống 8%) đối với các hàng hóa, dịch vụ theo quy định; chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Song song với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN vượt mức so với chỉ tiêu được giao, một trong những điểm nhấn của Ngành Thuế Nghệ An trong năm 2022 là hóa đơn điện tử (HĐĐT) chính thức được kích hoạt tại tỉnh nhà; đồng thời triển khai thành công HĐĐT cho 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trước ngày 1/7. Ngoài ra, tổ chức thành công Lễ bấm số chương trình “Hóa đơn may mắn” lần thứ nhất góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thuế, tăng thu ngân sách Nhà nước.

Trần Lâm Oanh

10:02:12 03-01-2023

VHDN: Năm 2022, Cục Thuế tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, biến động. Tuy nhiên, với việc triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước (NSNN), hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt […]

Đối tác của chúng tôi