Sự kiện - chuyên đề:

Điều kiện hưởng BHYT khi khám bệnh tuyến trung ương?

Bạn đọc hỏi: Tôi được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện E (Hà Nội). Bệnh viện E là cấp trung ương, vậy tôi có có được khám tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đương trên trên địa bàn Hà Nội mà không cần giấy chuyển tuyến?

Về vấn đề này, theo quy định, từ 1/1/2016, người tham gia BHYT được thông tuyến huyện, nghĩa là được khám chữa bệnh ở các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện mà không cần giấy chuyển viện.

Việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện E Hà Nội là bệnh viện tuyến Trung ương, do vậy khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở tương đương cùng tuyến với Bệnh viện E trên địa bàn Hà Nội cần phải có giấy chuyển viện của Bệnh viện E thì mới được thanh toán theo mức hưởng BHYT quy định.

XC/Báo Tin tức

08:10:44 26-02-2018

Bạn đọc hỏi: Tôi được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện E (Hà Nội). Bệnh viện E là cấp trung ương, vậy tôi có có được khám tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đương trên trên địa bàn Hà Nội mà không cần giấy chuyển tuyến? Về vấn đề […]

Đối tác của chúng tôi