Sự kiện - chuyên đề:

Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư

 

VHDN: Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2018 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Luật sư với chuyên đề “ Giao lưu và đối thoại về quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề Luật sư ” .

Thành phần tham gia khóa bồi dưỡng, đối thoại gồm: Tiến sỹ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Luật sư Lê Cao Long – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh. Cùng các Luật sư, người tập sự hành nghề Luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung buổi giao lưu đối thoại về đạo đức nghề nghiệp Luật sư tập trung vào các vấn đề chính là các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp trong đó quy tắc 5 quy định Luật sư phải “ Xứng đáng với sự tin cậy của xã hội ”. Quan hệ giữa Luật sư với khách hàng; Quan hệ giữa Luật sư với đồng nghiệp; Quan hệ giữa Luật sư với cơ quan tiến hành tố tụng; Quan hệ giữa Luật sư với cơ quan Nhà nước khác; Các quy tắc khác… . Với các tình huống cụ thể, các Luật sư đã trao đổi, nêu các ý kiến giải quyết đầy đủ từng tình huống được Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và những người tham gia đối thoại đánh giá cao.

GIA VŨ

 

20:01:28 03-11-2018

  VHDN: Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2018 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Luật sư với chuyên đề “ Giao lưu và đối thoại về quy tắc […]

Đối tác của chúng tôi