Sự kiện - chuyên đề:

Dự thảo Nghị định 81 sẽ được hoàn thiện theo hướng không tăng học phí

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện lại dự thảo Nghị định 81 theo hướng không tăng học phí để trình Chính phủ.

Bộ GD&ĐT nêu quan điểm trước vấn đề các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học tự chủ đang than khó khi phải điều chỉnh Nghị định 81 về học phí theo hướng không tăng học phí năm học mới 2023-2024.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nêu rõ, liên quan đến học phí, vì mục tiêu của Chính phủ là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân nên không tăng học phí để giảm gánh nặng cho người dân có con em đi học.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo này, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện lại dự thảo Nghị định, xin ý kiến các bộ ngành… trình Chính phủ. Đây cũng sẽ là thách thức lớn cho ngành giáo dục để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nhìn tổng thể về tài chính giáo dục nói chung, tài chính đại học nói riêng, học phí chỉ là một nguồn (với GDĐH là nguồn chính hiện nay) và chính sách học phí cũng chỉ là một trong nhiều chính sách liên quan.

hinh-anh-06-08-2023-luc-08.24.jpeg

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn

Nhìn xa hơn, dù học phí được giữ nguyên hay có điều chỉnh, thì tổng nguồn lực dành cho giáo dục (bao gồm cả tài chính, đội ngũ, cơ sở vật chất..) nếu như không tăng được thì cũng cần được giữ vững, ở đây có vai trò điều tiết của Nhà nước.

Đối với giáo dục phổ thông có tính chất phúc lợi, an sinh xã hội, chủ yếu do Nhà nước bảo đảm kinh phí nên đề nghị các địa phương quan tâm để bảo đảm ngân sách, giữ ổn định đời sống để giáo viên yên tâm công tác và các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện đổi mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, khắc phục việc giáo viên bỏ việc.

Đối với giáo dục đại học có sứ mạng thực hiện một trong 3 đột phá chiến lược, nhân lực phát triển bền vững, lĩnh vực chịu tác động rất lớn của dịch bệnh và không tăng học phí 3 năm qua.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh đây là 1 chiếc kiềng 3 chân: Cơ chế tài chính cho các cơ sở giáo dục đại học (Nghị định 60), Chính sách học phí (Nghị định 81), Chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên.

Chính phủ đã có những giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, do vậy Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành đề xuất giải pháp hỗ trợ để các trường (nhất là các trường tự bảo đảm chi thường xuyên) bù phần thâm hụt, khắc phục khó khăn để duy trì các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, thực hiện tốt sứ mạng…

Nguồn: Báo Công lý

08:43:44 07-08-2023

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện lại dự thảo Nghị định 81 theo hướng không tăng học phí để trình Chính phủ. Bộ GD&ĐT nêu quan điểm trước vấn đề các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học tự chủ đang than khó khi phải […]

Đối tác của chúng tôi