Sự kiện - chuyên đề:

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

bo-cong-an.png
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cục An ninh chính trị nội bộ.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với Thiếu tướng Phạm Thế Tùng tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng là cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; là cán bộ trưởng thành từ cơ sở; được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Thiếu tướng Phạm Thế Tùng phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đề cao trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt công việc để lãnh đạo, điều hành Cục An ninh chính trị nội bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Cục An ninh chính trị nội bộ là đơn vị đặc biệt quan trọng, trực tiếp thực hiện chức năng bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước; trong bối cảnh chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng các thế lực thù địch phản động gia tăng hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước với phương thức và thủ đoạn ngày càng thâm độc, xảo quyệt, lấy nội bộ là hướng tấn công chủ yếu; nguy cơ suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ gia tăng đe doạ sự tồn vong của Đảng, của chế độ, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đặt ra ngày càng cao và cấp thiết.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ trước hết là tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo Cục tiếp tục đoàn kết, hợp tác, đề cao trách nhiệm cùng đồng chí Phạm Thế Tùng, Cục trưởng phát huy cao độ truyền thống, tinh thần tận tuỵ; luôn nỗ lực, phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

bo-cong-an.jpg
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm sức, trí tuệ để cùng tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn; quyết tâm, nỗ lực cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục tô thắm truyền thống lịch sử vẻ vang của Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ qua các thời kỳ nói riêng.

Đồng chí cũng mong muốn tập thể, Đảng uỷ, lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ sẽ cùng thống nhất ý chí và hành động; đoàn kết một lòng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Nguồn: Báo Công lý

09:02:14 20-12-2023

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính […]

Đối tác của chúng tôi