Sự kiện - chuyên đề:

Hà Tĩnh: Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới

VHDN: Vừa qua, đoàn liên ngành gồm các Sở, ban ngành và Văn phòng nông thôn mới Hà Tĩnh đã kiểm tra, rà soát các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Xã Thạch Hạ, Thành Phố Hà Tĩnh  trong công tác xây dựng nông thôn mới đường làng thôn xóm xanh, sạch đẹp

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã làm việc một cách khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao. Qua khảo sát, nhiều xã có nhiều tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới theo quyết định QĐ 73/2014/QĐ-UBND tỉnh đạt nhưng theo QĐ 05/2017/QĐ-UBND tỉnh thì chưa đạt. Bởi sau khi đạt chuẩn, các xã tiếp tục xây dựng theo bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại QĐ 05/2017/QĐ-UBND tỉnh nhằm nâng cấp các tiêu chí, trong từng tiểu tiêu chí cũng được nâng lên rõ rệt và phấn đấu xây dựng xã kiểu mẫu. Bên cạnh đó, đoàn đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng nhau xây dựng Nông thôn mới. Đặc biệt, nhiều vườn mẫu của người dân đã tan hoang sau cơn bão số 10, nhiều vườn mẫu chưa vực lại được như ban đầu nhưng bằng sự quyết tâm và đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của nhiều địa phương đã sớm chỉnh trang vườn hộ, đẩy mạnh kinh tế gia đình như: xã Đức Thủy (huyện Đức Thọ); Thạch Long, Phù Việt (huyện Thạch Hà); xã Thạch Hạ, Thạch Môn (TP. Hà Tĩnh)… Hầu hết, các địa phương đã cân đối được nguồn nợ và không có địa phương nào có nợ đọng trong xây dựng Nông thôn mới.

Những nét nổi bất trong công tác xây dựng nông thôn mới ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều địa phương còn lơ là, trì trệ trong công tác xây dựng Nông thôn mới. Đoàn đã nhắc nhở một số xã như Thạch Châu (huyện Lộc Hà), xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ)…chưa biết phát huy thế mạnh của địa phương, sự đoàn kết của nhân dân để từ đó phát huy nội lực, chính quyền và nhân dân chung sức xây dựng Nông thôn mới, xây dựng xã kiểu mẫu.

Đoàn công tác của các Sở, ban nghành và Văn phòng nông thôn mới đi kiểm tra rà soát các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới

Đây thực sự là cuộc kiểm tra, rà soát thực chất, mang lại kết quả cao. Nhằm nhắc nhở nhiều địa phương không lơ là, chủ quan cho dù đã đạt chuẩn, không ngừng phấn đấu xây dựng Nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã kiểu mẫu, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã nhà ngày một phát triển, đời sống dân sinh của người dân được đi lên.

Lê Nga

10:12:52 23-10-2017

VHDN: Vừa qua, đoàn liên ngành gồm các Sở, ban ngành và Văn phòng nông thôn mới Hà Tĩnh đã kiểm tra, rà soát các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Xã Thạch Hạ, Thành Phố Hà Tĩnh  trong công tác xây dựng nông thôn mới đường làng thôn […]

Đối tác của chúng tôi