Sự kiện - chuyên đề:

Hôm nay, Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về 08 dự án luật

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV diễn ra từ ngày 26 đến 28/03 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, cho ý kiến về 08 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

 

Quang cảnh Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4 diễn ra vào tháng 8/2023 (ảnh: quochoi.vn).
Quang cảnh Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư diễn ra vào tháng 08/2023. Ảnh quochoi.vn.

Theo đó, các đại biểu Quốc hội chuyên trách tập trung thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 08 dự án: Luật Thủ đô sửa đổi; Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi; Luật Lưu trữ sửa đổi; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đấu giá tài sản; Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Đây là 08 trong số 09 dự án luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vào tháng Năm tới.

Theo quy định hiện hành, trước mỗi kỳ họp Quốc hội thường kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến vào các dự luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp Quốc hội sau đó.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:25:52 26-03-2024

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV diễn ra từ ngày 26 đến 28/03 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, cho ý kiến về 08 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.   Quang cảnh […]

Đối tác của chúng tôi