Sự kiện - chuyên đề:

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về ngân sách, bình đẳng giới và chống lãng phí

Văn phòng Quốc hội thông báo lịch làm việc ngày 29/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội; bình đẳng giới và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Lịch làm việc cụ thể ngày hôm nay như sau:

-Quốc hội thảo luận tại hội trường về:

+ Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

+ Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

+ Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

– Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

07:54:55 29-05-2024

Văn phòng Quốc hội thông báo lịch làm việc ngày 29/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội; bình đẳng giới và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.   Lịch làm […]

Đối tác của chúng tôi