Sự kiện - chuyên đề:

Hồng Dân: Xây dựng huyện trở thành trung tâm sản xuất lúa chất lượng cao và xuất khẩu gạo của Bạc Liêu

VHDN:Điều kiện sinh thái đặc thù đã tạo cho huyện Hồng Dân hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp. Phát huy lợi thế này, huyện sẽ phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, xem đây là nhiệm vụ, chiến lược hàng đầu trong tăng trưởng kinh tế và không ngừng nâng cao đời sống người nông dân.

TẠO ĐỘT PHÁ CHO CÂY LÚA

Để thực hiện mục tiêu quan trọng này, huyện Hồng Dân đã và đang tích cực tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng toàn diện và bền vững. Đặc biệt là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh mời gọi đầu tư để xây dựng huyện trở thành Trung tâm sản xuất lúa chất lượng cao và xuất khẩu gạo của tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, huyện sẽ tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị hàng hóa, chuyển dần sang sản xuất lúa chất lượng cao với quyết tâm nâng cao năng lực canh tranh về chất lượng, giá trị cho hạt lúa Hồng Dân.

Nông dân huyện Hồng Dân thu hoạch lúa.

Bên cạnh đó, chủ động liên kết sản xuất, chuyển đổi sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo mô hình cánh đồng lớn. Đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thay đổi phương thức, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc cho người nông dân.

Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh học, tạo sản phẩm sạch, nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường, tiết kiệm chi phí đầu vào để tăng năng suất, lợi nhuận.

Cùng với đó, giữ vững, ổn định hai vùng sản xuất gồm vùng ngọt ổn định và vùng chuyển đổi. Đồng thời, mở rộng và phát triển vùng chuyển đổi theo hướng luân canh cây lúa trên diện tích nuôi trồng thủy sản (mô hình tôm – lúa diện tích từ 23.000 – 25.000 ha/năm) lấy tôm sú, lúa chất lượng cao và lúa Một bụi đỏ làm trọng tâm. Thay đổi cơ cấu giống lúa phù hợp, quy hoạch vùng sản xuất lúa thương hiệu “Một bụi đỏ” theo đúng tiêu chuẩn, quy định, đảm bảo uy tín địa phương. Phát triển chỉ dẫn địa lý gạo Một bụi đỏ của huyện; tăng cường thông tin tuyên truyền, quảng bá sản phẩm đến với các thị trường, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện.

Đối với vùng ngọt ổn định, tập trung phát triển vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao với diện tích trên 8.990ha phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Xây dựng 300ha vùng nguyên liệu tập trung sản xuất giống trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của địa phương.

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Với tinh thần cầu thị, mong muốn được hợp tác và liên kết sản xuất cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, huyện Hồng Dân đã và đang xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ và nêu cao khẩu hiệu “luôn đồng hành” cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn gắn với phát triển trạm bơm điện, mạng lưới khuyến nông và phát triển kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác)… Định hướng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là quan hệ đối tác bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp.

Theo đó, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm, góp phần giải quyết đầu ra cho sản xuất nông nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư, hỗ trợ xây dựng phát triển hệ thống vùng nguyên liệu các sản phẩm chủ lực của huyện là lúa và con tôm sú,…

Nông dân huyện Hồng Dân trúng mùa tôm càng xanh trên đất lúa.

Song song đó, đẩy mạnh phát triển hình thức kinh tế trang trại, nông trại gia đình theo hướng chuyên môn hóa, tập trung vào phát triển sản xuất một số loại cây, con, làm dịch vụ nông nghiệp và theo hướng sản xuất hàng hóa lớn. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến thương mại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người làm nông nghiệp ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển và mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Xây dựng mạng lưới tiêu thụ nông sản rộng khắp, đa dạng loại hình và quy mô, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia…

Mô hình tôm – lúa Một bụi đỏ ở huyện Hồng Dân.

NGUYỄN VĂN THỚI, Chủ tịch UBND huyện

08:35:39 04-01-2023

VHDN:Điều kiện sinh thái đặc thù đã tạo cho huyện Hồng Dân hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp. Phát huy lợi thế này, huyện sẽ phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, xem đây là nhiệm […]

Đối tác của chúng tôi