Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh cho hàng nông, thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 885 phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ (NNHC) giai đoạn 2020-2030. Tích cực thực hiện Đề án này, Bạc Liêu bước đầu đã xây dựng […]
VHDN: Để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh cho hàng nông, thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
VHDN: Phải khẳng định rằng, với điều kiện sinh thái đặc thù cùng 56 km bờ biển và hệ thống kênh rạch trực tiếp thông ra
VHDN: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu là tổ chức tài chính nhà nước của tỉnh Bạc Liêu, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉ
VHDN: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả qu
VHDN:Điều kiện sinh thái đặc thù đã tạo cho huyện Hồng Dân hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp.
VHDN: Với thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua huyện Vĩnh Lợi đã tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng, ứng
VHDN: Với lợi thế địa hình giáp biển, có nhiều cửa sông, kênh rạch lớn thông ra biển như: Chùa Phật, Cái Cùng; có hơn 20
VHDN: Với một địa phương giàu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển (KTB), từ năm 2017 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (k
VHDN:Thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng thị xã Giá Rai trở thành thành phố vào năm 2
VHDN: So với những địa phương khác, TP. Bạc Liêu hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh cho phát triển du lịch. Trong đó, du l
1 2

Đối tác của chúng tôi