Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Vĩnh Lợi : Đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp

VHDN: Với thế mạnh kinh tế là sản xuất nông nghiệp, trong những năm qua, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã tập trung thực hiện tốt tái cơ cấu sản xuất và mang lại những kết quả đáng phấn khởi. Với hai vùng sinh thái ngọt và lợ mặn, huyện Vĩnh Lợi có nhiều lợi thế để phát triển trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản.

Ông Từ Minh Phúc – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi (người bên phải) tham quan mô hình tôm
công nghệ cao ở huyện Hòa Bình.

Phát huy thế mạnh này, từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Vĩnh Lợi sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình kết cấu hạ
tầng phục vụ sản xuất; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao nâng suất, chất lượng; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp gắn với xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020,
giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 3.707 tỷ đồng, trong đó: nông nghiệp đạt khoảng 3.000 tỷ,
thủy sản đạt 1.046 tỷ. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản: Nông nghiệp chiếm 71,8%, thủy sản chiếm 28,2%. Nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,5 lần so với năm 2020.

Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Vĩnh Lợi sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, như: Phát triển sản xuất các loại cây trồng có giá trị theo hướng tập trung, quy mô lớn gắn với các cơ sở chế biến; áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật về giống, hệ thống canh tác, cơ giới hóa, quản lý dịch bệnh; tạo ra chuỗi sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và bảo vệ môi trường; tập trung phát triển các sản phẩm có lợi thế như: Lúa chất lượng cao, lúa Tài Nguyên…

Bên cạnh đó, phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, hình thành các trang trại, gia trại theo hình thức công nghiệp, quy hoạch các vùng nuôi ổn định;
củng cố chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn, bền vững, tạo ra sản phẩm có chất lượng, giá trị hàng hóa cao. Riêng nuôi trồng thủy sản, sẽ tiếp tục giữ vững diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, tập trung kết nối doanh nghiệp tôm giống, các cơ sở thuốc, thức ăn thủy sản của tỉnh để hỗ trợ nông dân sản xuất có hiệu quả, đặc biệt là kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi thành công để người dân áp dụng. Hướng dẫn người dân chuyển đổi phần lớn diện tích nuôi tôm quảng canh, quảng canh cải tiến sang nuôi theo hình thức CN-BCN, sử dụng men vi sinh an toàn
sinh học, tôm sạch đáp ứng yêu cầu thị trường.

Khuyến khích những hộ có điều kiện nuôi tôm theo hình thức siêu thâm canh trong nhà kính nhằm nâng cao đáng kể năng suất, sản lượng và giá trị của ngành trong thời gian tới. Tiếp tục ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại trong công tác khai thác, chế biến, nâng cao giá trị và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến nông, thủy sản; xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm nông, hải sản chất lượng, đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và thương mại…

Với phương châm “Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư”, huyện Vĩnh Lợi mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp trong, ngoài nước đến tìm hiểu và hợp tác đầu tư.

Kim Trung

22:49:08 14-01-2019

VHDN: Với thế mạnh kinh tế là sản xuất nông nghiệp, trong những năm qua, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã tập trung thực hiện tốt tái cơ cấu sản xuất và mang lại những kết quả đáng phấn khởi. Với hai vùng sinh thái ngọt và lợ mặn, huyện Vĩnh Lợi có nhiều […]

Đối tác của chúng tôi