Sự kiện - chuyên đề:

KDC mới thôn Thượng Dương, Xã Nam Trung: Từng bước hoàn thiện các hạng mục hạ tầng

VHDN: Tham gia thực hiện Dự án (DA) Đầu tư xây dựng khu dân cư (KDC) mới thôn Thượng Dương, xã Nam Trung (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), Công ty TNHH Minh Hiệp (gọi tắt là Công ty Minh Hiệp)- Chủ đầu tư (CĐT) thực hiện DA đang từng bước hoàn thiện các hạng mục hạ tầng nhằm hình thành KDC mới hiện đại, đồng bộ, kết nối với khu vực lân cận, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Dự án Đầu tư xây dựng KDC mới thôn Thượng Dương, xã Nam Trung được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; xác định trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND huyện Nam Sách, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 428 QĐ-UBND ngày 4/2/2021.

Phối cảnh tổng thể dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới thôn Thượng Dương, xã Nam Trung (Nam Sách, Hải Dương).

Theo quyết định chủ trương đầu tư DA Đầu tư xây dựng KDC mới thôn Thượng Dương, tổng mức đầu tư do CĐT đề xuất để thực hiện DA (chưa bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp và chi phí lãi vay) là 208.627.873.000 VND, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là: 34.127.667.000 đồng. CĐT phải huy động 100% nguồn vốn hợp pháp để thực hiện DA theo quy định. Phạm vi sử dụng đất DA này là 81.146 m2, trong đó đất thương mại, dịch vụ 4.278m2; đất ở: 22.756,9 m2; đất giao thông (đường giao thông, đất bãi đỗ xe): 41.413m2; còn lại là đất công cộng, đất hạ tầng kỹ thuật, đất giáo dục, đất cây xanh… Thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện DA: Xây dựng hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong thời gian 36 tháng, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư; đầu tư xây dựng công trình thương mại, dịch vụ; công trình giáo dục trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật của DA.

Ngày 22/10/2020, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 3186 QĐ-UBND về việc phê duyệt DA đầu tư xây dựng KDC mới thôn Thượng Dương, xã Nam Trung vào danh mục DA đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020. Tiếp đó, năng lực CĐT (Công ty Minh Hiệp) được minh chứng thông qua sự đánh giá, lựa chọn của UBND tỉnh Hải Dương theo Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện DA. Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 4068/QĐ-UBND quyết định chủ trương đầu tư DA KDC mới thôn Thượng Dương, xã Nam Trung, Công ty Minh Hiệp là CĐT thực hiện DA.

Để tạo điều kiện cho CĐT thực hiện DA theo đúng thời gian, tiến độ, các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh Hải Dương đã hướng dẫn, đôn đốc CĐT thực hiện DA theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, kinh doanh bất động sản… Tinh thần đặt ra là luôn đồng hành và hỗ trợ CĐT tối đa. Theo đó, ngày 9/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hải Dương trình UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho DA Đầu tư xây dựng khu dân cư mới thôn Thượng Dương. Có thể nói, Sở TN&MT Hải Dương đã tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, đặc biệt trong việc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường và kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của DA cho Công ty Minh Hiệp.

Công nhân khẩn trương làm việc để kịp tiến độ.

Được UBND tỉnh Hải Dương ủy quyền, UBND huyện Nam Sách đã thực hiện thu hồi đất, giải phóng xong mặt bằng đối với diện tích 77.283m2 (trong đó 75.600m2 đất thuộc quy hoạch dự án và 1.683m2 đất do ảnh hưởng khó canh tác nằm ngoài ranh giới DA) để bàn giao quỹ đất sạch cho CĐT thực hiện DA theo đúng tiến độ.

Chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại dự án.

Ngày 13/8/2020, UBND huyện Nam Sách có Quyết định số 3373 QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thôn Thượng Dương, xã Nam Trung, tỷ lệ 1/500; tổ chức thực hiện DA bảo đảm đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả DA. Thường xuyên kiểm tra, giám sát CĐT từ khi khởi công đến khi hoàn thành theo đúng các quy định. Đồng thời, UBND huyện Nam Sách tăng cường đôn đốc CĐT thực hiện DA theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan. Tổng hợp báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra; phối hợp với các sở, ngành giám sát trong quá trình CĐT thực hiện DA; nhận bàn giao, quản lý và sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của DA. Về phía CĐT, đã tập trung đẩy nhanh tiến độ DA theo đúng nội dung đã được chấp thuận đầu tư. Đồng thời, công khai đầy đủ chính xác các thông tin về DA, bất động sản để có thể đưa vào  kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại, CĐT đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại DA. Các hạng mục đầu tư xây dựng tại DA bao gồm: San lấp mặt bằng, hệ thống đường giao thông, bãi xe…

Hy vọng rằng khi DA hoàn thành sẽ góp phần nâng cao đời sống của người dân xã Nam Trung nói riêng và của huyện Nam Sách nói chung. Đồng thời, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch đô thị của huyện Nam Sách, đưa huyện Nam Sách sớm trở thành đô thị hiện đại, văn minh và phát triển theo đúng định hướng của tỉnh Hải Dương.

Ái Liên

 

10:38:21 10-05-2022

VHDN: Tham gia thực hiện Dự án (DA) Đầu tư xây dựng khu dân cư (KDC) mới thôn Thượng Dương, xã Nam Trung (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), Công ty TNHH Minh Hiệp (gọi tắt là Công ty Minh Hiệp)- Chủ đầu tư (CĐT) thực hiện DA đang từng bước hoàn thiện các hạng […]

Đối tác của chúng tôi