Sự kiện - chuyên đề:

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án Luật và lấy phiếu tín nhiệm 44/49 chức danh lãnh đạo

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV có tổng thời gian làm việc 22 ngày, theo 2 đợt. Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến 08 dự án Luật. Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm ngay đầu kỳ họp; thực hiện chất vấn trong thời gian là 2,5 ngày.

Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo và chiều 19/10.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo. Ảnh quochoi.vn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo. Ảnh quochoi.vn.

Xem xét thông qua 9 dự án Luật và cho ý kiến 08 dự án Luật

Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án Luật bao gồm: Luật Đất đai sửa đổi; Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi; Luật Nhà ở sửa đổi; Luật Tài nguyên nước sửa đổi; Luật Viễn thông sửa đổi; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước công dân sửa đổi; Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 01 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến 08 dự án Luật, bao gồm: Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; Luật Lưu trữ sửa đổi; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô sửa đổi; Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Thực hiện công tác xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế –  xã hội, Quốc hội sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024 (trong đó có xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 và quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2024; xem xét Kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026). Xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ: kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 về phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Công tác giám sát

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh quochoi.vn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh quochoi.vn.

Về công tác giám sát, Quốc hội cũng sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ tư. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”.

Theo dự kiến chương trình, tại Kỳ họp thứ 6 này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Xem xét Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV; Xem xét kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023; Xem xét báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Đặc biệt, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Lấy phiếu tín nhiệm ngay đầu kỳ họp

Về việc lấy phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu cho haym từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội khóa XV đã bầu và phê chuẩn 50 chức danh. Hiện có 49 chức danh thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, theo quy định thì những người có thông báo chờ nghỉ hưu và chức danh được bầu, phê chuẩn trong năm 2023 không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 do chưa đủ 01 năm giữ chức vụ. Danh sách sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức trình Quốc hội vào ngày 24/10.

Theo Nghị quyết 96, Quốc hội  không lấy phiếu tín nhiệm đối với người được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm. Điều đó đồng nghĩa Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh – do 05 vị này được bầu, phê chuẩn bổ nhiệm trong năm 2023.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

Chia sẻ
14:18:45 20-10-2023

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV có tổng thời gian làm việc 22 ngày, theo 2 đợt. Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến 08 dự án Luật. Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm ngay đầu kỳ […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi