Sự kiện - chuyên đề:

Ngành BHXH: Công khai, minh bạch trên môi trường mạng

VHDN: Theo báo cáo, trong quý I/2019, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương tiếp tục rà soát TTHC thuộc thẩm quyền để đề xuất sửa đổi, bổ sung. Các TTHC của Ngành đều được công bố và cập nhật trên Hệ thống CSDL Quốc gia theo quy định của Chính phủ, giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và giải quyết công việc…

Ảnh minh họa cho bài viết

BHXH Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2019-2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ ưu tiên tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với lĩnh vực BHXH gồm đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT… Hướng tới số hoá hồ sơ, giấy tờ; chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; thúc đẩy CCHC thông qua việc ứng dụng CNTT.

PV

13:08:29 13-05-2019

VHDN: Theo báo cáo, trong quý I/2019, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương tiếp tục rà soát TTHC thuộc thẩm quyền để đề xuất sửa đổi, bổ sung. Các TTHC của Ngành đều được công bố và cập nhật trên Hệ thống CSDL Quốc gia […]

Đối tác của chúng tôi