Sự kiện - chuyên đề:

Nỗ lực cao nhất trong xây dựng, hoàn thiện thể chế

Năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị ngành tư pháp tiếp tục nỗ lực cao nhất cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng, khung khổ pháp lý để khơi thông, giải phóng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Nỗ lực cao nhất trong xây dựng, hoàn thiện thể chế- Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị ngành tư pháp tiếp tục nỗ lực cao nhất cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế… – Ảnh: VGP/Hải Minh

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tế công tác tư pháp năm 2024 chiều 25/12, Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2024 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức; khối lượng thể chế cần hoàn thành rất lớn; đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng nên phải cùng tham xây dựng và tuân thủ luật chơi chung.

Phó Thủ tướng chia sẻ áp lực với ngành tư pháp khi công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ vừa khó, vừa nhiều, vừa nhạy cảm, vừa phải kịp thời và chất lượng trong bối cảnh yêu cầu làm đúng theo quy định của pháp luật được đặt ra một cách thường xuyên và nghiêm khắc hơn.

Bên cạnh đó, đất nước càng phát triển, hội nhập càng sâu rộng thì càng đòi hỏi phải có thể chế tốt hơn, hoàn thiện hơn, Phó Thủ tướng phát biểu.

Nỗ lực cao nhất trong xây dựng, hoàn thiện thể chế- Ảnh 2.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nhận thức rõ trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong thẩm định, trình các dự án, dự thảo luật – Ảnh: VGP/Hải Minh

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn để khắc phục những bất cập hiện nay, đồng thời làm chuẩn mực cho việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật khác theo quy định của luật; rà soát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và xây dựng Chương trình luật, pháp lệnh năm 2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nhận thức rõ trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong thẩm định, trình các dự án, dự thảo luật; tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong các văn bản hiện hành; có giải pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thấm vào mọi người thì luật mới đi vào cuộc sống.

Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các ủy ban của Quốc hội, các địa phương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của quốc tế trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Nỗ lực cao nhất trong xây dựng, hoàn thiện thể chế- Ảnh 3.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các đại biểu dự Hội nghị – Ảnh: VGP/Hải Minh

Về xây dựng ngành, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương phải luôn là tấm gương, hình ảnh mẫu mực về niềm tin và sự tử tế, và là người truyền cảm hứng; quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, chăm lo đời sống để cán bộ làm công tác tư pháp phát huy truyền thống của ngành, vững tin cống hiến.

Về ứng xử với những khuôn khổ luật pháp quốc tế, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết phải thường xuyên trau dồi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao năng lực xử lý các vụ kiện quốc tế bởi đây là việc khó, nhạy cảm, nếu không xử lý tốt hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Thay mặt thường trực Chính phủ, Phó Thủ tướng khẳng định sẽ luôn đồng hành với ngành tư pháp-một lĩnh vực rất nóng, có ý nghĩa “quyết định” trong thời điểm hiện nay.

Nguồn: Báo Công lý

08:10:58 26-12-2023

Năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị ngành tư pháp tiếp tục nỗ lực cao nhất cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng, khung khổ pháp lý để khơi thông, giải phóng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đất nước phát triển […]

Đối tác của chúng tôi