Sự kiện - chuyên đề:

Nông nghiệp Nghệ An vượt khó trong đại dịch

VHDN:Trong điều kiện nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông, lâm, ngư năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An vẫn đạt 5,59% – cao nhất vùng Bắc Trung Bộ.

Năm 2021, mặc dù điều kiện thời tiết diễn biến khó lường; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi phức tạp, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19…, nhưng các chỉ tiêu về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT đều đã hoàn thành vượt kế hoạch được giao.

Cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện thành công các nhiệm vụ kế hoạch của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống dân cư nông thôn. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông, lâm, ngư của ngành tăng khá, đạt 5,59%/KH4,5-5,0%, (cả nước tăng 2,94%) – cao nhất vùng Bắc Trung Bộ. Đáng chú ý, có thêm 20 xã đạt chuẩn NTM, đưa tổng số xã đạt NTM trên địa bàn toàn tỉnh là 300 xã, đạt 72,99%, hoàn thành vượt mức mục tiêu chương trình, 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM.

Năm 2022, ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng từ 4,5 – 5,0%. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt trên 1 triệu 240 nghìn tấn. Nông nghiệp đã thắng lợi toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây, làm tốt vai trò là trụ đỡ chắc chắn cho phát triển nền kinh tế và ổn định đời sống cho đông đảo người dân trong điều kiện dịch bệnh, khó khăn.

 

Hội nghị đánh giá tổng kết đánh giá kết quả của ngành nông nghiệp Nghệ An vượt khó trong đại dịch với nhiều kết quả đáng khích lệ

Trong năm tới, ngành Nông nghiệp, nông thôn được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19 sẽ còn tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế – xã hội trong nước và thế giới. Sản xuất nông sản thế giới tiếp tục có xu thế tăng, thương mại nông sản toàn cầu diễn biến khó lường, yêu cầu về xuất xứ, chất lượng nông sản ngày càng cao. Trong khi đó, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét theo hướng cực đoan; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ngày càng phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ khó lường…

Nông nghiệp gắn với công nghệ cao đang là hướng đi được nhiều nông dân Nghệ An lựa chọn

Nông nghiệp Nghệ An cần tiếp tục tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm 2021, như năng suất các loại cây trồng đang ở mức trung bình, dịch bệnh trên vật nuôi vẫn để kéo dài…nỗ lực thực hiện cơ cấu lại theo hướng chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, kinh tế số trong nông nghiệp, nông thôn; với các nội dung chủ yếu như: Chuyển nhanh sang nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng liên kết, khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất…

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng năng suất, chất lượng, giá trị các loại nông sản, đảm bảo phát triển bền vững. Đồng thời, phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn; phát triển nhanh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, tổ chức tốt hệ thống dịch vụ để nâng cao giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Huyền Trang

12:53:32 30-12-2021

VHDN:Trong điều kiện nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông, lâm, ngư năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An vẫn đạt 5,59% – cao nhất vùng Bắc Trung Bộ. Năm 2021, mặc dù điều kiện thời tiết […]

Đối tác của chúng tôi