Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa : Đông Sơn Trọng điểm kinh tế Xứ Thanh

VHDN : Năm 2018 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức với những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị của huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng ; Hoàn thành 26/26 chỉ tiêu nghị quyết năm, trong đó có 16 chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc vượt mức kế hoạch, 10 chỉ tiêu hoàn thành tốt kế hoạch. Đặc biệt 9 chỉ tiêu xấy dựng nông thôn mới đã hoàn thành , đang đề nghị tỉnh và trung ương thẩm định và công nhận huyện nông thôn mới năm 2018.

Làng cổ Đông Sơn ngôi làng cổ nhất Việt Nam

Về kinh tế tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 18,2% đạt 100% kế hoạch được giao, cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch đúng hướng sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực, sản lượng lương thực đạt 54.003 tấn, chuyển đổi được 321/315 đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và phát triển kinh tế trang trại đạt 100,96 % duy trì 17 cánh đồng mẫu lớn, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 14/14 xã đạt 100 % đứng thứ 3 toàn tỉnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai thực hiện tốt 15/15 xã được công nhận xã an toàn thực phẩm đứng đầu toàn tỉnh.

Cổng làng Đông Phú sau xây dựng nông thôn mới

Công tác môi trường xây dựng cảnh quan nông thôn được tăng cường mạng lưới hạ tầng giao thông được quan tâm chỉ đạo đầu tư theo nghị quyết 10-NQ/HU , tạo phong trào làm đường giao thông, hiến đất mở rộng đường được nhân dân đồng tình hưởng ứng bộ mặt nông thôn mới gọn gàng sạch hơn . Thị Trấn Rừng Thôn được chỉnh trang khang trang, sáng – xanh sạch đẹp, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 380 tỷ đồng bằng 350 % dự toán tỉnh giao cao nhất từ trước đến nay,thành lập mới được 80 doanh nghiệp vượt 5 doanh nghiệp so với kế hoạch. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, giáo dục đào tạo giữ ổn định nằm trong tốp đầu cụm 8 huyện đồng bằng, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 96,6 % đứng thứ nhất toàn tỉnh, công tacstoon tạo quản lý di tích được quan tâm, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo tỷ lệ xã đạt chuẩn y tế 100 % tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,7 % vượt chỉ tiêu tỉnh giao, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43,5 triệu đồng tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,41 % đứng thứ 4 toàn tỉnh các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo xuất khẩu lao động đạt khá 670/650 người đạt 103,3 % cải cách thủ tục hành chính được tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Không còn vụ việc nổi cộm bức xúc ở cơ sở an ninh quốc phòng được giữ vững tệ nạn xã hội giảm không còn các điểm nóng nổi cộm về trật tự an toàn xã hội.
Có sự chuyển biến tích cực trong kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị, công tác chính trị có nhiều đổi mới góp phần nâng cao nhận thức tạo được sự đồng thuận thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân công tác tổ chức bộ máy và cán bộ thực hiện tốt công tác điều động luân chuyển bố trí sắp xếp cán bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt đề án sát nhập 96 thôn, khu phố để thành lập 48 thôn khu phố mới sát nhập văn phòng đảng ủy và văn phòng ủy ban nhân dân các xã thị trấn, nhất thể hóa chức danh Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, chỉ đạo thành công đại hội nông dân các cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2018 -2023, đại hội Mặt trận tổ quốc cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2024. Công tác kiểm tra giám sát công tác dân vận được tăng cường góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong đảng công tác tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tham gia công tác xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp các ngành phát động. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân đều hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ.

Các hoạt động và phong trào Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện ngày càng tích cực hiệu quả đều được các cấp hội cuartinhr đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khu đô thị mới Đông Sơn

Mực tiêu trong năm 2019 Huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chỉ tiêu, chỉ đạo triển khai thực hiện đề dán xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tỉnh giao.

MINH THUẬN

16:17:36 22-01-2019

VHDN : Năm 2018 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức với những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị của huyện tiếp tục […]

Đối tác của chúng tôi