Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: Tiếp nhận hơn 400 đơn vị máu trong ngày hội “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng”

VHDN: Đây là kết quả trong ngày hội hiến máu đợt 2 năm 2019 do Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) phối hợp với Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa tổ chức trong ngày 24/4/2019.

Xác định hiến máu tình nguyện đóng vai trò quan trọng trong công tác điều trị và cứu chữa bệnh nhân, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những bệnh nhân đang cần máu để cứu sống họ, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo.

Do đó, để tăng lượng máu thu được từ người tình nguyện, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Thạch Thành đã tổ chức ngày hội hiến máu thành 2 đợt, tạo điều kiện cho mọi người dân sắp xếp thời gian phù hợp tham gia hiến máu. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện đến đông đảo người dân, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào hiến máu tình nguyện tại huyện năm 2019, cũng như tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện tại điểm hiến máu cố định và chương trình Hành trình đỏ năm 2019 sắp tới.

Với chủ đề “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng”, trong đợt 2, ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Thạch Thành đã thu hút trên 600 tình nguyện viên tham gia, kết quả đạt 435 đơn vị máu.

Sau 2 đợt hiến máu, ban tổ chức thu được tổng số 982 đơn vị máu, vượt kế hoạch tỉnh giao.

Minh Thuận

09:11:51 26-04-2019

VHDN: Đây là kết quả trong ngày hội hiến máu đợt 2 năm 2019 do Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) phối hợp với Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa tổ chức trong ngày 24/4/2019. Xác định hiến máu tình nguyện đóng vai trò quan […]

Đối tác của chúng tôi