Sự kiện - chuyên đề:

Thị trấn Hưng Nguyên(Nghệ An): Xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh

VHDN: Là mảnh đất có truyền thống cách mạng, nhận thức sâu sắc việc xây dựng lực lượng quân sự địa phương là một nhiệm vụ quan trọng trong giữ gìn an ninh quốc phòng, những năm qua cấp ủy, chính quyền thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, triển khai toàn diện và đồng bộ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Theo đó, thường xuyên kiện toàn các vị trí chỉ huy trong Ban CHQS thị trấn. Hàng năm, duy trì tốt chế độ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với công an duy trì chế độ trực ban, trực chiến, tuần tra…

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng lực lượng quân sự đã phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị khu vực, cơ sở vật chất đón tiếp công dân về cách ly trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác sơ, khám tuyển NVQS, năm 2021 thị trấn Hưng Nguyên đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân với 8/8 thanh niên lên đường nhập ngũ; tổ chức triển khai công tác rà soát, lấy phiếu cung cấp thông tin mộ liệt sỹ. Cũng trong năm 2021, phối hợp trao quà xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, bệnh binh 2/3 với số tiền 85.000.000đ. Đảm bảo tốt ngân sách cho việc thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng tại địa phương, đồng thời chuẩn bị, đảm bảo tốt cho diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 theo kế hoạch của UBND huyện Hưng Nguyên. Năm 2020, đã huy động lực lượng dân quân thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng cơ động, đưa dân ra khỏi những vùng ngập lụt để đảm bảo an toàn; điều động 20 lượt cán bộ, chiến sĩ đi giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai ở tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban CHQS thị trấn sẽ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng thị trấn Hưng Nguyên thực sự “mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh”, xứng tầm với danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đã được Đảng và Nhà nước phong tặng, cũng như truyền thống quê hương Thái Lão anh hùng.

Trần Lâm

22:04:15 09-08-2021

VHDN: Là mảnh đất có truyền thống cách mạng, nhận thức sâu sắc việc xây dựng lực lượng quân sự địa phương là một nhiệm vụ quan trọng trong giữ gìn an ninh quốc phòng, những năm qua cấp ủy, chính quyền thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đã quán triệt […]

Đối tác của chúng tôi