Sự kiện - chuyên đề:

Lấy ý kiến xây dựng Bộ tiêu chí Văn hóa doanh nghiệp,doanh nhân Việt Nam

VHDN: Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam vừa tổ chức buổi tọa đàm “Lấy ý kiến đóng góp về Bộ tiêu chí Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và Quy chế tôn vinh Doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa tiêu biểu” tại thủ đô Hà Nội.

Thực hiện Quyết định 1846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 10-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và phát động cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn cả nước, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng Bộ tiêu chí Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và Quy chế tôn vinh Doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa tiêu biểu. Tất cả những nội dung trên đã được Hiệp hội lấy ý kiến qua 6 lần hội thảo góp ý. Hiệp hội đã xin ý kiến tại các địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Đồng Tháp, cùng cộng đồng doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành nghề, nhà khoa học, nhà quản lý và các chuyên gia.

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn (đầu tiên, bên trái) chủ trì buổi tọa đàm.

Trong buổi tọa đàm diễn ra tại Hà Nội, các nhà báo đã thống nhất cao nội dung Dự thảo Bộ tiêu chí Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và Quy chế tôn vinh Doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa tiêu biểu. Một số ý kiến tập trung vào việc xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; văn hóa của người đứng đầu doanh nghiệp; tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh; tôn trọng người tiêu dùng, bảo đảm quyền lợi của khách hàng, góp phần nâng cao văn hóa doanh nghiệp để phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Về Quy chế tôn vinh Doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa tiêu biểu, nhiều ý kiến tập trung vào hồ sơ doanh nghiệp đề nghị xét tặng; quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp, doanh nhân được xét tặng; số lượng doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh; vấn đề phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để tôn vinh; thu hồi danh hiệu khi doanh nhân, doanh nghiệp có vi phạm pháp luật…

Chia sẻ
14:48:40 11-10-2017

VHDN: Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam vừa tổ chức buổi tọa đàm “Lấy ý kiến đóng góp về Bộ tiêu chí Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và Quy chế tôn vinh Doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa tiêu biểu” tại thủ đô Hà Nội. Thực hiện Quyết […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi