Sự kiện - chuyên đề:

Thơ: Trúc lâm yên tử

Đến thăm nơi ngự Phật Hoàng

Năm xưa ngài bỏ ngai vàng đến đây

Người về với gió cùng mây

Trúc Lâm – Yên Tử sương dày, thông reo

Chim ca vượn hót trên đèo

Tu nhân, tích đức trong veo muôn đời

Trải qua sóng gió đầy vơi

Ngai vàng Đại Việt – một trời quyền uy

Phật hoàng tâm sẵn từ bi

Hay vì nhân thế, nỗi gì mà thôi

Thông reo vi vút lưng đồi

Người mang tâm phật sáng ngời ngàn năm

Núi thiêng thiền phái Trúc Lâm

Non sông không thẹn, tao nhân yên lòng

Nước non con cháu Lạc Hồng

Vẫn ngân vang tiếng trống đồng ngàn xưa

Chùa đồng sương gội nắng mưa

Phật Hoàng đứng đó sớm trưa tỏa ngời.

Phạm Văn Hải / Hà Nội 6/1/2017

09:11:55 13-03-2018

Đến thăm nơi ngự Phật Hoàng Năm xưa ngài bỏ ngai vàng đến đây Người về với gió cùng mây Trúc Lâm – Yên Tử sương dày, thông reo Chim ca vượn hót trên đèo Tu nhân, tích đức trong veo muôn đời Trải qua sóng gió đầy vơi Ngai vàng Đại Việt – một […]

Đối tác của chúng tôi