Sự kiện - chuyên đề:

Thông điệp của Tổng Bí thư về công tác nhân sự: Quốc gia-Dân tộc trên hết!

Theo quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu cán bộ là “cái gốc của mọi công việc” thì đối với từng cán bộ, phẩm chất tài, đức phải song hành, trong đó “đức phải là cái gốc”. Muốn cành, lá không bị sâu, bệnh thì cái “gốc đạo đức” phải được vun xới không ngừng nghỉ. Thông điệp của Tổng Bí thư về công tác nhân sự: Tổ quốc trên hết!

 

Không phải bỗng dưng dư luận để tâm chuyện nhân sự của Đại hội XIV. Hai năm nữa là tới sự kiện trọng đại này, song thách thức đặt ra cho Đảng đang nhiều hơn thuận lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đ.X
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Báo Thanh tra.

Đại hội XIV tổ chức đúng vào thời điểm đất nước ta trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là thời điểm chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau.

Bởi vậy, chuyện Đảng ta dự định lựa chọn, bố trí ai vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo- nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đủ sức gánh vác nhiệm vụ to lớn, nhận được sự quan tâm sâu sắc, chính đáng của toàn Đảng, toàn dân.

Dư luận đặc biệt đồng tình với phát biểu của Tổng Bí thư: “Công tác nhân sự Đại hội là vô cùng quan trọng nhưng cũng hết sức phức tạp, khó khăn, nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia – dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”.

Ý kiến về việc này, Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, chia sẻ: Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn “đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, trước hết”. Quan điểm này là nguyên tắc tối cao trong quá trình lãnh đạo cách mạng, là một trong những nguyên nhân đưa đến thành công của cách mạng Việt Nam. Việc “đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, trước hết” của Người không chỉ là mục tiêu, là hành động đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước, mà còn hướng tới lợi ích của Nhân dân. Yêu nước không thể chung chung, trừu tượng. Yêu nước chính là yêu Nhân dân, là đem lại độc lập, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

Nhìn quan điểm này trong tình hình công tác nhân sự hiện nay, Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức khẳng định: Rõ ràng song hành với khó khăn, thách thức là thời cơ, vận hội. Vị thế của đất nước chưa bao giờ to lớn như hiện nay. Việt Nam đang làm bạn với tất cả các nước. Các quốc gia, các cường quốc đều muốn quan hệ, muốn nâng cấp quan hệ đối với Việt Nam. Trong tình hình mới và với những điều kiện đó, người cán bộ lại càng cần có bản lĩnh, toàn tâm, toàn ý phát huy năng lực để phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Người cán bộ phải đặt lợi ích của Nhân dân, đặt lợi ích của tập thể, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân.

Ảnh: Ngọc Thành
Ảnh Ngọc Thành.

“Giai cấp nằm trong cộng đồng, giai cấp nằm trong Nhân dân. Đảng nằm trong dân, Đảng là của dân”, Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức khẳng định.

Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức cũng đồng tình với phân tích thẳng thắn của Tổng Bí thư về những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ. Trong đó, có những người lúc nào cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc, quên cả “thanh liêm, danh dự”.

“Vào thời điểm đất nước vừa đứng trước những vận hội lớn, nhưng cũng vừa nước sôi, lửa bỏng này, nếu không giải quyết được những tồn đọng nhiều năm, nhiều khóa này, rất khó thực hiện được ước mơ, khát vọng đất nước hùng cường của chúng ta”, Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức bộc bạch.

Đọc rất kỹ bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”, Đại tá Nguyễn Văn Niên, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Dược Binh đoàn 12, trú tại Khương Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đặc biệt tâm đắc với yêu cầu của Tổng Bí thư là phải “đặt lợi ích của quốc gia – dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”.

“Để thành công trên con đường mà Bác Hồ, Đảng và dân tộc đã lựa chọn, công tác nhân sự sắp tới là vô cùng quan trọng. Chỉ khi có đội ngũ cán bộ tốt thì mới có chính sách phù hợp hơn, tốt hơn để đất nước phát triển mà lại không bị mất cán bộ. Có như vậy mới giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ”, Đại tá Nguyễn Văn Niên bày tỏ.

Ảnh daibieunhandan.vn.
Thông điệp của Tổng Bí thư về công tác nhân sự: Quốc gia-Dân tộc trên hết! Ảnh daibieunhandan.vn.

Trước đó, ngày 13/03, chủ trì phiên họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban, yêu cầu các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải có bản lĩnh chính trị thực sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ, có uy tín cao.

Đội ngũ tinh hoa này không chỉ quyết định sự thành bại của một nhiệm kỳ đại hội Đảng mà phẩm chất, tài năng của họ gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước.

Nói một cách khái quát, các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc.

Vì sao đức, chứ không phải tài năng, là gốc rễ? Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cây xanh tươi, ra lá, trổ hoa, kết trái là nhờ cái gốc khỏe mạnh; con người có đạo đức thì mới cống hiến được tài năng cho xã hội. Con người cách mạng thì cần gốc rễ là đạo đức cách mạng, có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì không lãnh đạo được Nhân dân. Mọi việc thành hay bại là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không.

Cán bộ cần phải vừa có đức, vừa có tài. Không có tài thì làm việc gì cũng khó. Nhưng có tài mà không dựa trên nền tảng đạo đức thì thành người vô dụng, thậm chí là có hại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh định nghĩa đạo đức của người cách mạng là “trung với nước hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Người nhấn mạnh: “Đạo đức cách mạng không phải ở trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

15:37:13 21-03-2024

Theo quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu cán bộ là “cái gốc của mọi công việc” thì đối với từng cán bộ, phẩm chất tài, đức phải song hành, trong đó “đức phải là cái gốc”. Muốn cành, lá không bị sâu, bệnh thì cái “gốc đạo đức” phải được vun […]

Đối tác của chúng tôi