Sự kiện - chuyên đề:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đạo đức, phong cách của Bác Hồ mãi mãi trường tồn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá, kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc gặp mặt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Sáng 02/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc về “Học Tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2023”. Cùng dự có ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Chánh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng.

Trong 05 năm gần đây, hằng năm Ban Tuyên giáo Trung ương đều phát động phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm nay, có 67 điển hình tiêu biểu được tôn vinh…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá, kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp, trở thành chuẩn mực để xây dựng, chấn hưng văn hoá, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc về “Học Tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2023”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc về “Học Tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”.

”Vượt lên quy mô một cuộc vận động những năm 2006, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu văn hoá, thành giá trị trong đời sống tinh thần của mỗi người, mỗi tổ chức, trước hết là trong đời sống chính trị của Đảng. Cái gì trở thành văn hoá, cái đó trở nên sâu sắc, lắng đọng, bền vững và có sức truyền cảm mạnh mẽ. Nhận thức đúng, hành động sáng tạo, văn hoá Hồ Chí Minh sẽ truyền dẫn nguồn xung lực quan trọng để chúng ta xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, tạo động lực cho chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sáng tạo; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; nắm bắt thời cơ, vận hội mới, vượt qua mọi thách thức, nguy cơ để xây dựng đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng thời gian tới, sẽ ngày càng có thêm nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi trường tồn cùng với Dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

Chia sẻ
16:25:44 02-11-2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá, kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc gặp mặt. Sáng 02/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi