Sự kiện - chuyên đề:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp Phiên thứ 32 với nhiều nội dung quan trọng

Theo Văn phòng Quốc hội, sáng nay, 22/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Dự án luật do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội là cơ quan thẩm tra.

 

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Ảnh quochoi.vn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh quochoi.vn.

Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo số 71/BC-CP của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023.

Một dự án luật khác cũng được cho ý kiến trong buổi chiều nay là Luật Địa chất và khoáng sản.

Ngày 23/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”. Đây là một trong hai chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ được cho ý kiến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước; thảo luận dự án Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi.

Ngoài ra, cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 báo cáo của Chính phủ. Đó là báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14.

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Theo dự kiến chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp vào cuối giờ chiều 23/4.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:53:30 22-04-2024

Theo Văn phòng Quốc hội, sáng nay, 22/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Dự án luật do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội là cơ quan thẩm tra.   Ngay sau […]

Đối tác của chúng tôi