Sự kiện - chuyên đề:

Bắc Ninh cần tập trung phát triển công nghệ cao, chuyển đổi số

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, tỉnh Bắc Ninh cần tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và chuyển đổi số, thích ứng khai thác cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, khai mạc sáng 25/9.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Trong đó, tỉnh đã hoàn thành vượt mức 19/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bắc Ninh cần tập trung phát triển công nghệ cao, chuyển đổi số
Bộ trưởng Tô Lâm

Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, toàn tỉnh đã giải thể, sáp nhập được 211 cơ quan, đơn vị, đầu mối; thành lập mới 21 cơ quan đơn vị (sau giải thể, sáp nhập giảm 276 lãnh đạo quản lý).

Đến nay, tỉnh đã có 5/8 Bí thư cấp huyện (chiếm 62,5%) và 4/8 Phó bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện (chiếm 50%) không phải người địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường…

Thực hiện nghiêm túc kiểm soát quyền lực, chống chạy chức

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Đại hội thảo luận, làm rõ và sớm đề ra giải pháp khắc phục một số mặt còn hạn chế trong thời gian tới.

Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nghiên cứu, cập nhật bối cảnh quốc tế, trong nước, nhận định rõ hơn các thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ mới; sớm hoàn thành các tiêu chí cơ bản để Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Cùng với đó là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt là lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu, ý thức, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

“Thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng Công an cũng lưu ý, Bắc Ninh cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý phát triển. Làm tốt công tác nội chính; đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án,…

Tỉnh cũng cần tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và chuyển đổi số, thích ứng khai thác cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tập trung ưu tiên, lựa chọn vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, sản xuất phần mềm, sản phẩm số…

Đại tướng Tô Lâm cũng nhấn mạnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng – an ninh đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Tỉnh quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân (Quân đội, Công an) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại… Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh “điểm nóng”. Đảm bảo tuyệt đối an ninh trước, trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026″.

Đại tướng bày tỏ tin tưởng, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm tập hợp, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đúng quy định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, Đại hội sẽ bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng bảo đảm số lượng, cơ cấu được Trung ương phân bổ, đóng góp tích cực vào sự thành công cho Đại hội XIII của Đảng.

Bắc Ninh cần tập trung phát triển công nghệ cao, chuyển đổi số
 Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Ngọc Lan.

Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 

Phát biểu khai mạc trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh luôn tự hào về những thành quả đạt được sau hơn 23 năm tái lập tỉnh và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX”.

Đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước…

Theo ông Nguyễn Nhân Chiến, Bắc Ninh là một cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng Bắc Bộ, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cả nước.

Bắc Ninh cần tập trung phát triển công nghệ cao, chuyển đổi số
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, thực hiện nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 triển khai thực hiện 4 nội dung quan trọng.

Đó là tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX.

Một nội dung quan trọng khác là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đại biểu đại diện cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII.

Theo vietnamnet

14:50:14 25-09-2020

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, tỉnh Bắc Ninh cần tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và chuyển đổi số, thích ứng khai thác cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô […]

Đối tác của chúng tôi