Sự kiện - chuyên đề:

Bắc Ninh: Hơn 1.500 doanh nghiệp thành lập mới

VHDN:Trong 07 tháng qua, Bắc Ninh có 1.529 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng vốn đăng ký hơn 12.249,92 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,31%, đứng thứ 7 cả nước.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 602 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 28,9%; 1.045 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 46,8%; 181 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện, tăng 66,1%; 179 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động, tăng 13,2%.

Trong đó, riêng tháng 7/2022 số doanh nghiệp thành lập mới là 223 doanh nghiệp (tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng số vốn đăng ký là: 1.767 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,92 tỷ đồng. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 7/2022 đạt 98,17%, đứng thứ 4 cả nước.

Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 21.620 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 345.265,02 tỷ đồng. Trong đó, 16.979 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 280.728,57 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 16,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tính từ đầu năm đến nay số doanh nghiệp vi phạm đang trong quá trình xử lý thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng khá cao: 3.375 doanh nghiệp. Trong đó, đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với 668 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 1.266 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 8.417,26 tỷ đồng.

Mai Hương

Chia sẻ
16:27:41 09-08-2022

VHDN:Trong 07 tháng qua, Bắc Ninh có 1.529 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng vốn đăng ký hơn 12.249,92 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi