Sự kiện - chuyên đề:

Chiều nay 22-10, trình Quốc hội nhân sự bầu Chủ tịch nước

Chiều nay 22-10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV – Ảnh: Quochoi.vn

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội (QH) khoá XIV được thông qua trong phiên họp trù bị sáng nay 22-10, vào cuối phiên họp chiều nay 22-10, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ QH trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước.

Tiếp đó, vào sáng 23-10, QH sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sáng 23-10, Ủy ban Thường vụ QH sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu QH và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

QH sau đó thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. QH thành lập Ban kiểm phiếu trong sáng 23-10.

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch QH về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu. QH biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử. QH bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Cũng trong phiên làm việc sáng 23-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đối với ông Trương Minh Tuấn. Sau đó, QH thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn.

Từ 15 giờ chiều 23-10, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước.

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. QH biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước tuyên thệ

Sau đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu QH về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn.

QH phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT bằng bỏ phiếu kín, sau đó Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT để QH thảo luận ở Đoàn.

Sáng 24-10, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT bằng bỏ phiếu kín. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT.

* Trước đó, tại phiên họp của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) ngày 3-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, QH khoá XIV khai mạc vào ngày 22-10-2018.

* Ngày 25-7, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 900/QĐ-TTg giao quyền Bộ trưởng TT-TT đối với thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).

Ngày 31-7, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định giao quyền Bộ trưởng TT-TT cho ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo NLĐO

13:48:10 22-10-2018

Chiều nay 22-10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Theo Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội (QH) khoá XIV được thông qua trong phiên họp trù bị […]

Đối tác của chúng tôi