Sự kiện - chuyên đề:

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Quyết định kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra hôm nay (2/10/2023), theo đề nghị của Bộ Chính trị.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị lần thứ 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

chien.jpg
Ông Trịnh Văn Chiến

Trước đó, Bộ Chính trị đã kết luận ông Trịnh Văn Chiến “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.

Ông Chiến cũng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Bộ Chính trị đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến.
Nguồn: Báo Công lý

Chia sẻ
21:25:35 02-10-2023

Quyết định kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra hôm nay (2/10/2023), theo đề nghị của Bộ Chính trị. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị lần thứ 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi