Sự kiện - chuyên đề:

Đà Nẵng: Triển khai lại việc thu phí đỗ xe ô tô trên đường Bạch Đằng, Trần Phú

VHDN: Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 331/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên tuyến đường Bạch Đằng và Trần Phú, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông là đơn vị được giao thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô thông qua ứng dụng MyParking.

Một bãi đậu xe có thu phí trên đường Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở GTVT thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo các yêu cầu, đồng thời giao Sở TT&TT làm việc với các cơ quan thông tin đại chúng thông báo rộng rãi chủ trương nêu trên để người dân được biết.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú.  Đề nghị các chủ phương tiện tải ứng dụng My Parking tại https://myparking.vn hoặc kho ứng dụng App Store, Play Store để thực hiện thanh toán phí đỗ xe. Trường hợp chủ phương tiện đỗ xe mà không trả phí thì sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Mức phí từ ngày 01/01/2021 theo Nghị quyết số 331/2020/NQ-HĐND:  (đồng/ xe/ lượt/ giờ) 1. Xe ô tô dưới 16 chỗ, xe tải dưới 2,5 tấn, giờ thứ 1, 15.000đ, giờ thứ 2, 15.000đ, giờ thứ 3, 20.000đ, giờ thứ 4, 20.000đ, giờ thứ 5 trở đi, 25.000. 2. Xe ô tô từ 16 chỗ đến 30 chỗ, xe tải từ 2,5 tấn đến 3,5 tấn, giờ thứ 1, 20.000đ, giờ thứ 2, 20.000đ, giờ thứ 3, 25.000đ, giờ thứ 4, 25.000đ, giờ thứ 5 trở đi, 30.000đ. 3. Xe ô tô trên 30 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn, giờ thứ 1, 30.000đ, giờ thứ 2, 30.000đ, giờ thứ 3, 35.000đ, giờ thứ 4, 35.000đ, giờ thứ 5 trở đi, 40.000đ.

Lê Hùng

 

13:01:22 08-07-GMT+0700

VHDN: Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 331/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên tuyến đường Bạch Đằng và Trần Phú, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông là đơn vị được giao thu phí […]

Đối tác của chúng tôi