Sự kiện - chuyên đề:

Hà Nội xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của bãi rác Nam Sơn

UBND TP Hà Nội yêu kiểm điểm trách nhiệm chậm GPMB dự án mở rộng Khu xử lý rác Nam Sơn; thực hiện biện pháp hành chính đối với các trường hợp chặn xe vận chuyển rác đồng thời cương quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn…

Làm ô chứa nước rác khẩn cấp

Liên quan đến việc người dân chặn xe chở rác, UBND TP Hà Nội đã có yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn chỉ đạo hệ thống chính trị huyện Sóc Sơn, các xã liên quan phối hợp tổ chức vận động, tuyên truyền người dân chấm dứt việc chặn xe vận chuyển rác vào khu xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, không để tình trạng chặn xe vận chuyển rác tiếp diễn, kéo dài và tái diễn trong thời gian tới.

Đồng thời, yêu cầu UBND các quận, huyện Nam Từ Liêm, Ba Vì và thị xã Sơn Tây, khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị thực hiện công tác phân luồng, tiếp nhận rác tạm thời về Khu xử lý chất thải rắn, đảm bảo thông suốt.

Về công tác xử lý nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố, đảm bảo an ninh, an toàn công tác vận hành Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tràn nước rác ảnh hưởng môi trường.

Đặc biệt, Thành phố yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố và UBND huyện Sóc Sơn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng dự án mở rộng Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn Khu phía Bắc (thuộc dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II) gây ảnh hưởng công tác quản lý, vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Thành phố giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố chất thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn; xây dựng, thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải, gửi UBND cấp huyện, cấp xã và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện xem xét, chỉ đạo theo quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải; kịp thời báo cáo xin ý kiến của các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn thực hiện.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội bảo đảm bảo an ninh, an toàn công tác vận hành Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Liên quan đến đề xuất của UBND huyện Sóc Sơn về việc thiết lập ô chứa nước rác khẩn cấp, lãnh đạo Thành phố giao Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội khẩn trương thực hiện và yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu phía Bắc thuộc dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II, trong đó có diện tích khoảng 5ha để làm ô chứa nước rác theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Cương quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp

Cũng liên quan tình trạng người dân chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, báo cáo kết quả về UBND Thành phố trước ngày 20/7/2020.

Đối với các vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, TP yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tập trung chỉ đạo, tổ chức lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định và chính sách đã được UBND Thành phố chấp thuận cho Dự án tại các văn bản đã ban hành; đảm bảo tiến độ hoàn thành; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thông tin đầy đủ về chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng để người dân hiểu và chấp hành; cương quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, gây mất an ninh trật tự khu vực và trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo TP giao Công an Thành phố trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Sóc Sơn và phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo vệ để thực hiện biện pháp hành chính đối với các trường hợp chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

TP giao các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

Theo vnmedia

15:10:12 22-07-2020

UBND TP Hà Nội yêu kiểm điểm trách nhiệm chậm GPMB dự án mở rộng Khu xử lý rác Nam Sơn; thực hiện biện pháp hành chính đối với các trường hợp chặn xe vận chuyển rác đồng thời cương quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp […]

Đối tác của chúng tôi