Sự kiện - chuyên đề:

Hải Phòng: Biểu quyết nhất trí thông qua 28 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XVI

VHDN:  Sau 2,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND thành phố Hải Phòng đã bế mạc vào sáng 20/7. Dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố, Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XVI đã nhất trí thông qua 28 Nghị quyết.

Đây là kỳ họp đầu tiên HĐND thành phố ứng dụng Kỳ họp số để nâng cao chất lượng, hiệu quả, của Kỳ họp, đồng thời góp phần thực hiện chương trình Chuyển đổi số của thành phố. Diễn ra trong 2,5 ngày: ngày 18, 19 và sáng ngày 20/7/2022 với nội dung chủ yếu của kỳ họp: UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu.

HĐND thành phố Hải Phòng cũng xem xét các tờ trình của UBND thành phố về: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023; Thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ; danh mục các dự án phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2022. Sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố. Mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý.

Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố; Quyết định nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2030…; chất vấn và xem xét trả lời chất vấn, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố đề nghị HĐND thành phố quan tâm, thảo luận sâu một số vấn đề: Nghiên cứu, thảo luận rõ, làm sâu sắc hơn và toàn diện hơn tình hình kinh tế, kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và những nhiệm vụ khác 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó, nhất là các nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện trong 6 tháng cuối năm…

Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tin tưởng HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố sẽ có những quyết sách, chủ trương, giải pháp khoa học để tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cử tri, góp phần cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2022 và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện chuyển đổi số”…

Thùy Linh

16:15:20 20-07-GMT+0700

VHDN:  Sau 2,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND thành phố Hải Phòng đã bế mạc vào sáng 20/7. Dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố, Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XVI đã nhất […]

Đối tác của chúng tôi