Sự kiện - chuyên đề:

Hôm nay, Quốc hội thảo luận 02 và biểu quyết thông qua 02 dự án Luật

Thông báo từ Văn phòng Quốc hội, hôm nay, ngày 24/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Viễn thông sửa đổi, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và thảo luận về dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ảnh quochoi.vn.
Hôm nay, Quốc hội thảo luận 02 và biểu quyết thông qua 02 dự án Luật. Ảnh quochoi.vn.

Quốc hội họp cả ngày tại hội trường. Nội dung ngày làm việc cụ thể như sau:

Buổi sáng:

Theo dự kiến chương trình, trước khi tiến hành thảo luận về dự án Luật Đường bộ, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Viễn thông sửa đổi.

Sau phần thảo luận, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:27:52 24-11-2023

Thông báo từ Văn phòng Quốc hội, hôm nay, ngày 24/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Viễn thông sửa đổi, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và thảo luận về dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hôm […]

Đối tác của chúng tôi