Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Anh Sơn – Nghệ An: Lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm mới sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TƯ

VHDN: Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, tại nhiều đơn vị, địa phương của huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên. Từ đó, góp phần tăng cường kỷ luật, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TƯ, huyện Anh Sơn đã khen thưởng cho 7 tập thể, 12 cá nhân; biểu dương 23 tập thể và cá nhân.

Nhiều cách làm hay

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên địa bàn huyện, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cách làm theo có hiệu quả.

Tại Đảng bộ UBND huyện Anh Sơn đã thực hiện “Đẩy mạnh cải cách hành chính, không ngừng đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp”. Những nội dung tập trung về: Cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hành chính công và hiện đại hóa hành chính. Theo đó, UBND huyện đã đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của huyện, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản; đơn giản hóa cơ cấu tổ chức các đơn vị, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; từng bước tinh gọn bộ máy các phòng, ban, đơn vị bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho các tổ chức và công dân; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện; chuẩn hóa các công sở hành chính, nhất là ở cấp xã; trang bị phương tiện làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết công việc được nhanh chóng và bảo đảm thời gian…

Nhờ thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo điều kiện cho kinh tế huyện Anh Sơn tiếp tục phát triển. (Trong ảnh: Lễ khởi công nhà máy gỗ ván sợi MDF tại KCN Khai Sơn – 5/2018).

Ở Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, với tinh thần “Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác”, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai 2 đề tài khoa học cấp tỉnh trên địa bàn huyện. Ban tổ chức Huyện ủy với đề án: Giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các thôn bản có nguy cơ không còn chi bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung  ương 4 (khóa XII), là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai thực hiện kiểm điểm của tỉnh; Chủ động tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) được Tỉnh ủy ghi nhận. Ban Dân vận Huyện uỷ nghiên cứu tình hình thực tiễn của huyện xây dựng Đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng của Khối Dân vận xã, thị trấn” được Hội đồng khoa học tỉnh có quyết định công nhận đề tài cấp tỉnh năm 2018. Thực hiện đồng bộ các giải pháp của đề tài, chất lượng công tác Dân vận trên địa bàn. Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, phức tạp, nhạy cảm nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Ban Tuyên giáo thực hiện tốt chức năng tham mưu trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt vệc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn cũng cho thấy, tại tổ chức, cơ sở Đảng khác như: HĐND huyện; Đảng ủy Công an huyện; Đảng bộ Khối đoàn thể huyện, Hội LHPN huyện; Đảng bộ Trung tâm Y tế; Ngành Giáo dục huyện Anh Sơn …cũng đã lựa chọn ra từng chủ đề, nội dung và việc làm cụ thể, thiết thực mang lại hiệu quả cao.

Chuyển biến trong nhận thức và hành động

Ông Đặng Thanh Tùng – Bí thư Huyện ủy Anh Sơn cho biết: Qua hai năm triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, dư luận cán bộ đảng viên và nhân dân đều khẳng định rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, đúng đắn và thiết thực của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Kết quả thực hiện chỉ thị đã tác động to lớn đến việc chăm lo toàn diện về đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong học tập và làm theo Bác gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên; ý thức học tập, trách nhiệm công việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường; việc xây dựng các chi bộ, đảng bộ TSVM được chú trọng; quy chế dân chủ ngày càng được phát huy, đã đề cao việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu, góp phần giải quyết khó khăn, bức xúc trong nhân dân, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, làm tăng thêm niềm tin và sự đồng thuận rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cán bộ Anh Sơn tăng cường bám sát cơ sở.

Có thể thấy rằng từ chuyển biến trong nhận thức, đã tạo được sự chuyển biến trong hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và Đảng bộ huyện Anh Sơn. Nhờ thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo điều kiện cho kinh tế huyện Anh Sơn tiếp tục phát triển. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,13%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 43.898 triệu đồng, đạt 101,4% dự toán; Tổng sản lượng lương thực là 70.653 tấn, đạt 100,79% kế hoạch. Công tác thu hút đầu tư triển khai ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều dự án có quy mô lớn và vận động được nhiều nhà đầu tư có tiềm lực mạnh. Tổng thu hút đầu tư trong hai năm trên 4 tỷ đồng. Tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội đạt 943,4 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả quan trọng làm cho diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay đã có 7/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới (gồm các xã: Hùng Sơn, Cẩm Sơn, Hội Sơn, Đỉnh Sơn, Tào Sơn, Hoa Sơn và Lĩnh Sơn).

“Có thể khẳng định rằng, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần giúp Đảng bộ và nhân dân huyện Anh Sơn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH. Năm 2018, Anh Sơn phấn đấu 2-3 xã và 15 thôn về đích Nông thôn mới. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng, công tác Dân số – KHHGĐ có nhiều tiến bộ; công tác thông tin tuyên truyền, các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao có chuyển biến tốt; các chính sách về an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm được chăm lo; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm nhanh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định. Đảng bộ huyện Anh Sơn 4 năm liền đạt đơn vị Trong sạch vững mạnh của tỉnh Nghệ An”-  Ông Đặng Thanh Tùng-  Bí thư Huyện ủy Anh Sơn cho biết thêm.

 

Huyền Trang – Nguyễn Diệu

Chia sẻ
09:16:47 11-06-2018

VHDN: Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, tại nhiều đơn vị, địa phương của huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên. Từ đó, góp phần tăng cường […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi