Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Ba Chẽ – Quảng Ninh : Tập trung phát triển KT- XH và nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

VHDN: Với quyết tâm cao, hành động tích cực hiệu quả, 6 tháng đầu năm huyện Ba Chẽ đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng mừng.

Là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh, đất rộng dân số thưa thớt, nguồn thu gặp nhiều khó khăn, đời sống bà con các dân tộc trong huyện rất nghèo. Có thể nói, đây là huyện khó khăn nhất tỉnh. Nhu cầu đầu tư lớn, nhưng nguồn lực còn hạn chế, dịch bệnh, thời tiết bất lợi gây nhiều cản trở tới việc phát triển kinh tế xã hội của huyện. Nhận thức sâu sắc đặc điểm trên, lãnh đạo huyện đã quán triệt sâu rộng nhiệm vụ tới các tổ chức Đảng, chính quyền cũng như các đoàn thể trong toàn huyện. Với quyết tâm cao, hành động tích cực hiệu quả, 6 tháng đầu năm huyện Ba Chẽ đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng mừng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện đến 30/6/2019 đạt 247.761,5 triệu, đạt 50% dự kiến kế hoạch của huyện, 50,4% dự toán tỉnh giao, so với cùng kỳ đạt 112,9%. Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển đã thực hiện 178.091,2 triệu đồng, bằng 91,4% so với phân bố cả năm 2018. Lĩnh vực tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu về vốn cho phát triển toàn diện. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân đạt 1.216,5 ha với sản lượng lương thực đạt 3.658,2 tấn; tình hình chăn nuôi trên địa bàn còn gặp khó khăn do dịch tả châu Phi bùng phát gây thiệt hại nghiêm trọng, công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường mạnh, nhìn chung sản xuất Nông-Lâm-Ngư nghiệp vẫn đang phát triển tích cực. Cùng với đó chương trình 135 và nông thôn mới cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cơ sở sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn được quan tâm khuyến khích phát triển. Công tác quản lý về: đất đai, tài nguyên môi trường, an sinh – xã hội, xúc tiến đầu tư,

giáo dục và đào tạo được quan tâm chỉ đạo, cải thiện kịp thời đã có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Năm 2019 là năm có tính quyết định thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24. Để đạt được những kết quả trên, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều hành có trọng điểm với những giải pháp thiết thực. Hoạt động của huyện luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm ủng hộ của Trung ương và của tỉnh, cùng với sự đoàn kết gắn bó của bà con các dân tộc trên địa bàn huyện, chắc chắn Ba Chẽ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Trần Lệ

14:12:59 12-08-GMT+0700

VHDN: Với quyết tâm cao, hành động tích cực hiệu quả, 6 tháng đầu năm huyện Ba Chẽ đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh, đất rộng dân số thưa thớt, nguồn thu gặp nhiều khó khăn, đời sống bà con các dân tộc trong […]

Đối tác của chúng tôi