Sự kiện - chuyên đề:

Lịch sử, ý nghĩa của ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7

Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 là ngày tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ, cũng là ngày để người dân Việt Nam thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”.

Đây còn là ngày thể hiện truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những chiến sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 27/7 là ngày phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Vào ngày 27/7, nhiều hoạt động tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ diễn ra trên khắp cả nước. Những hành động mang ý nghĩa tôn vinh người có công với cách mạng, khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ là vô giá.

Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công là vinh dự, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị – xã hội và của mọi người, thế hệ hôm nay và mai sau.

Đảng, Nhà nước cùng Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối với Tổ quốc. Đồng thời, chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của những thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

277-sua-tuan-dung.png
08:41:32 24-07-2023

Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 là ngày tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ, cũng là ngày để người dân Việt Nam thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Đây còn là ngày thể hiện truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, […]

Đối tác của chúng tôi