Sự kiện - chuyên đề:

OCOP: Sức bật cho nông sản Thanh Chương

VHDN: Đến năm 2025, Thanh Chương phấn đấu 81- 86% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 25 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó 20 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao, 5 sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã tác động mạnh đến tình hình kinh tế xã hội của cả tỉnh Nghệ An nói chung, huyện Thanh Chương nói riêng. Nhiều thời điểm phải thực hiện việc cách ly, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 và Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn huyện để phòng, chống dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương đã có những quyết định đúng đắn, chủ động triển khai nhiều giải pháp phù hợp, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa tích cực chỉ đạo các địa phương, Nhân dân, cơ sở sản xuất tập trung tranh thủ thời cơ từ nay đến cuối năm để hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra năm 2021. Và dù gặp khó khăn Thanh Chương vẫn duy trì và đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, trong đó phát huy lợi thế là huyện có nhiều các sản phẩm đặc sản truyền thống tạo sức bật cho nông sản Thanh Chương. Năm 2021, 3 xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới gồm: Cát Văn, Võ Liệt, Xuân Tường. Toàn huyện có 18 xã và 14 xóm đạt chuẩn NTM. Nhiều xã đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm hướng đến xây dựng xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Nghệ An hiện có 115 sản phẩm OCOP, trong đó, có 26 sản phẩm đạt 4 sao và 89 sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh và là địa phương đứng đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Riêng huyện Thanh Chương có 11 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt OCOP, trong đó, có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 8 sản phẩm đạt 3 sao. Ngoài ra, huyện đã xây dựng nhiều mô hình triển khai đạt kết quả cao như: Mô hình trồng dưa lưới tại xã Thanh Liên, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Thanh Dương; trồng bí xanh tại Thanh Liên, nuôi cá lăng tại xã Thanh Khê, cam phủ màn tại Thanh Đức, trồng mạ khay tại Thanh Liên, nuôi tôm càng xanh tại Đại Đồng, Thanh Lĩnh, nuôi ốc bươu đen tại Thanh Hòa, Thanh Dương… Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được kỳ vọng sẽ tạo sức bật cho nông sản Thanh Chương. Đến năm 2025, Thanh Chương phấn đấu 81- 86% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 25 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó 20 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao, 5 sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao.

Trần Lâm Oanh

 

Chia sẻ
10:47:19 10-11-2021

VHDN: Đến năm 2025, Thanh Chương phấn đấu 81- 86% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 25 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó 20 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao, 5 sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao. […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi