Sự kiện - chuyên đề:

Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 02 dự án luật

Thông báo của Văn phòng Quốc hội, hôm nay, ngày 22/02, sẽ diễn ra phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, sẽ cho ý kiến về 02 dự án luật.

 

Phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh quochoi.vn.
Phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh quochoi.vn.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ sửa đổi và dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 01/2024 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 12/2023).

Nội dung tiếp theo là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao sẽ có tờ trình về giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân. Dự thảo Nghị quyết về nội dung này cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua ngay sau đó.

Nội dung cuối cùng là Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:56:39 22-02-2024

Thông báo của Văn phòng Quốc hội, hôm nay, ngày 22/02, sẽ diễn ra phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, sẽ cho ý kiến về 02 dự án luật.   Phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ […]

Đối tác của chúng tôi