Sự kiện - chuyên đề:

Quý I/2024, mục tiêu phát hành 127.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước phát hành 127.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý I/2024, gồm cả huy động từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 298.476 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao (305.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành bình quân là 12,58 năm; kỳ hạn còn lại bình quân danh mục là 9,05 năm; lãi suất phát hành bình quân là 3,21%/năm. Tổng khối lượng thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ là 184.588 tỷ đồng, trong đó gốc là 100.966 tỷ đồng, lãi là 83.622 tỷ đồng…

trai-phieu-chinh-phu.jpg
Quý I/2024, mục tiêu phát hành 127.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Mặc dù số lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong năm 2023 còn xa mức đỉnh gần 790.000 tỷ đồng thời điểm trước dịch COVID-19 vào năm 2021, nhưng đây là những dấu hiệu tích cực cho thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang dần phục hồi.

Với tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động và từ kết quả đạt được trong năm 2023, Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính ngân hàng, hành chính sự nghiệp tổ chức thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường cho nhu cầu vay trong nước khoảng 127.000 tỷ đồng (bao gồm cả huy động từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) trong quý I/2024.

Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc Nhà nước phối hợp với các đơn vị trong Bộ chú ý kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đúng chính sách, chế độ. Quán triệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ kinh phí tổ chức hoạt động lễ hội, lễ khởi công, đi công tác nước ngoài và các khoản chi chưa thực sự cần thiết khác.

Kho bạc Nhà nước cho biết, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ bám sát kế hoạch huy động vốn được giao, chủ động xây dựng lịch biểu phát hành, nắm bắt tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách Trung ương và diễn biến tình hình thị trường để kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn trái phiếu Chính phủ với khối lượng, kỳ hạn, lãi suất phát hành phù hợp, bảo đảm huy động đủ khối lượng theo nhu cầu của ngân sách Trung ương và duy trì ổn định hoạt động thị trường trái phiếu Chính phủ.

 

Nguồn: Báo Công lý

14:20:00 23-01-2024

Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước phát hành 127.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý I/2024, gồm cả huy động từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 298.476 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh […]

Đối tác của chúng tôi