Sự kiện - chuyên đề:

Tỉnh Quảng Ninh: Lễ tế đàn xã tắc

VHDN:Ngày 16 và ngày 17/03/2018 tại Đền Xã Tắc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Móng Cái đã tổ chức phục dựng Lễ tế Đàn Xã Tắc.

Lễ tế Đàn Xã Tắc

Đền Xã Tắc trước kia có tên là: “ Đàn miếu Xã Tắc Đại Vương” (nơi lập Đàn để tế Long Thần, Thổ địa của bản thôn) Đền tọa lạc tại khu 3, phường Ka Long, thành phố Móng Cái.

Theo hồ sơ xếp hạng di tích thì đền được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIII đầu thế kỷ XIV, dưới thời nhà Trần để thờ Thần Xã Tắc – Bản cảnh Thành Hoàng của châu Móng Cái xưa. Tại đây còn phối thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, Cao Sơn Đại Vương, Long thần thổ địa của bản thôn và các vị Tiên Công của những dòng họ đã có công đến khai khẩn vùng đất này. Với ý nghĩa đó, Đền đã  được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng là Di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh năm 2005.

Lễ nghênh Thần Vị Xã Tắc

Việc phục dựng nghi lễ Tế Đàn Xã Tắc tại ngôi Đền Xã Tắc linh thiêng của thành phố Móng Cái đã đáp ứng được mong mỏi của nhân dân với mong muốn cầu cho Quốc thái, Dân an – mưa thuận gió hòa.

Lễ Cấp Thủy

Đền Xã Tắc không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh linh thiêng của nhân dân mà còn là nơi bảo tồn và phát huy, tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt. Lễ tế Đàn Xã Tắc là một hoạt động văn hóa đặc sắc của thành phố Móng Cái chào mừng năm du lịch quốc gia Hạ Long 2018 Hạ Long, Quảng Ninh.

Đại biểu đến dự lễ tế

Nhân dân đến dự lễ tế

Vũ Hữu Quý

14:40:46 19-03-2018

VHDN:Ngày 16 và ngày 17/03/2018 tại Đền Xã Tắc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Móng Cái đã tổ chức phục dựng Lễ tế Đàn Xã Tắc. Đền Xã Tắc trước kia có tên là: “ Đàn miếu Xã Tắc Đại Vương” (nơi lập Đàn để tế Long Thần, Thổ địa của […]

Đối tác của chúng tôi